Akcja Lato 2015 dobiegła końca

O sukcesie tegorocznej Akcji Lato świadczą przede wszystkim zadowoleni i wypoczęci uczestnicy kolonii, ale także płynące z całej Polski podziękowania, które są dla nas dowodem na to, że zaangażowanie ZZCNMR w realizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży po prostu się opłaca!

Okres wakacji to dla Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników czas wytężonej pracy, która – wzorem lat ubiegłych – zaowocowała organizacją wypoczynku letniego dla ponad tysiąca stu dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu KRUS. To właśnie dlatego naszymi podopiecznymi są często dzieci i młodzież z rodzin, zamieszkujących tereny wiejskie, dla których udział w koloniach to jedyna forma zorganizowanej rekreacji. Łącznie zorganizowaliśmy 15 turnusów kolonii, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Nad naborem uczestników czuwało biuro Zarządu Krajowego oraz struktury terenowe Związku. Kolonie letnie, jak co roku, zostały dofinansowane ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, z którym współpracujemy w tym zakresie od wielu lat.

Organizując wypoczynek letni mamy na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego i bezpiecznego odpoczynku podczas wakacji, jednak dzięki urozmaiconemu programowi kulturalno-oświatowemu udaje nam się także wypełniać cele pośrednie, które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, promowanie pozytywnych wzorców zachowań, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym – to tylko niektóre z zadań, które realizujemy pod postacią różnorodnych aktywności i przedsięwzięć (pogadanek, spotkań tematycznych, gier i in.), nad których realizacją czuwa odpowiednio przygotowana i przeszkolona kadra.

Wypoczynek letni w formie kolonii zorganizowany został w miejscach, które podczas wakacji cieszą się największym zainteresowaniem – nad morzem i w górach. Tegoroczni uczestnicy kolonii mieli okazję przebywać w ośrodkach zlokalizowanych w atrakcyjnych miejscowościach turystycznych na Pomorzu i na Podhalu. Miejsca te sprzyjają spędzaniu czasu na powietrzu i organizowaniu licznych atrakcji. Oprócz najważniejszego – bliskości morza oraz gór – ośrodki, w których realizujemy nasze kolonie posiadają rozbudowaną bazę rekreacyjną, z której mogą korzystać dzieci. Boiska, wyposażone w sprzęt sportowy i telewizyjny świetlice dają możliwość organizacji dnia, szczególnie w czasie złej pogody. Stan techniczny obiektów gwarantuje bezpieczny wypoczynek, co jest głównym założeniem organizowanych przez nas wakacji. Zatrudniani przez nas wychowawcy i kierownicy wypoczynków to osoby, które w ciekawy sposób potrafią zaplanować i zorganizować program kulturalno-oświatowy oraz sportowo-rekreacyjny, dzięki czemu dzieci mają doskonale ułożony plan dnia i mogą czuć się komfortowo.

Doskonała pogoda oraz wypełniony atrakcjami czas wypoczynku przyczyniły się do sukcesu tegorocznej Akcji Lato! Jest to obiecującą prognozą na przyszłoroczne wakacje, podczas których na pewno podejmiemy wyzwanie organizacji Akcji Lato 2016!