Brexit: Wpływ na WPR i dochody rolników

W związku ze zbliżającymi się negocjacjami w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Komisja Europejska 2 maja zaprezentuje propozycje budżetu unijnego na lata 2021-2027. Instytut Farm Europe przeanalizował konsekwencje, jakie czekają budżet Wspólnej Polityki Rolnej i przychody rolników po Brexicie. 

Koszt netto wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE to 2,7 miliarda euro. To oznacza spadek o 5% z finansowania WPR, lub spadek o 6,5%, jeśli braki dotkną przede wszystkim pierwszego filaru, czyli wsparcia bezpośredniego

W obecnej polityce rolnej, Brexit może mieć ogromne i natychmiastowe efekty w finansowaniu: spadek mógłby wynieść 3,6%, z tym, że różnice pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi mogą być ogromne:

  • 6 spośród krajów Unii musiałoby stawić czoła spadkom powyżej 4,5%, w tym Słowacja i Dania – w ten sposób spadek przychodów z rolnictwa wyniósłby co najmniej 10% i te kraje byłyby najbardziej poszkodowane;
  • 14 krajów stanęłoby przed możliwością spadków finansowania od 2 do 3,5%.

To tylko uśrednione konsekwencje wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE, ale należy pamiętać, że średnie wartości maskują ogromne różnice pomiędzy poszczególnymi sektorami rolnictwa: uprawą roślin, produkcją mleka czy mięsa. To branże, już teraz dość mocno osłabione, mogą nie być w stanie udźwignąć kolejnych spadków efektywności, a co za tym idzie, wielu ludzi może stracić dochody. 

Stojąc w obliczu dziury w budżecie WPR, stanowiącego 50% deficytu po Brexicie (z wartością 1,35 miliarda euro), rolnicy muszą liczyć się z bezpośrednim spadkiem dochodów na poziomie 1,8% (chociaż to znowu wartość średnia, nie uwzględniająca charakteru produkcji). 

W związku z tym, w najbliższym czasie odpowiedzialni za reformę WPR będą musieli nie tylko zabezpieczyć budżet rolny, ale przede wszystkim zwiększyć opłacalność każdego euro zainwestowanego na wsi, także po to żeby zapewnić pozytywny, dynamiczny wzrost produkcji rolnej. 

źródło: TopAgrar.pl