Chrup owoce, jedz warzywa - to na zdrowie świetnie wpływa

Wraz z rozpoczęciem sezonu letniego, kiedy dzieci i młodzież z rodzin rolniczych przebywają na lokalnym i krajowym wypoczynku, Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników realizuje zadanie edukacyjne pod nazwą „Chrup owoce, jedz warzywa – to na zdrowie świetnie wpływa”.

Zadanie ma na celu przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych mających ukształtować należyte postawy i nawyki żywieniowe wśród przedstawicieli młodego pokolenia. Dzięki zamierzonym działaniom Związek chce pokazać odbiorcom zadania, jak ważną rolę w żywieniu człowieka pełnią warzywa i owoce, które są źródłem nie tylko energii, wielu witamin i wartości odżywczych, ale także niepowtarzalnych walorów smakowych. Zamierzamy przypomnieć i wzmocnić pozytywny wizerunek polskich owoców i warzyw wśród dzieci, a także poszerzyć świadomość konsumencką i zachęcić do spożywania i zakupu polskich owoców i warzyw, które pochodzą z rodzimych gospodarstw. Głównym z zadań projektu jest uświadomienie młodzieży jak ważne jest uzupełnianie codziennej diety o owoce i warzywa, a także wskazanie ich niezmiennie ważnego miejsca w piramidzie żywienia.

Realizacja zadania ma na celu edukację najmłodszych, co w konsekwencji działań wpłynie na bardziej świadomych konsumentów warzyw i owoców, a także ich przetworów.

Chcemy rozpropagować wśród najmłodszych nowe pomysły na zastosowanie warzyw w codziennej diecie, a także wprowadzić ideę spożywania polskich owoców jako stałych pozycji w diecie każdego z nas. Realizacja zdania wzmocni wizerunek polskich, dobrych i zdrowych owoców i warzyw, zachęci do zdrowego i zrównażonego stylu życia, wzbogaci wiedzę dzieci na temat jarzyn.  Projekt ma na celu zwrócenie uwagi nie tylko na świeże owoce i warzywa spożywane w sezonie letnim, ale także wskazanie, że warto spożywać owoce i warzywa w sezonie zimowym w formie przetworzonej.

Ponadto podczas organizowanych przez nas spotkań tematycznych będziemy chcieli zachęcić dzieci i młodzież do podejmowania aktywności fizycznej i promocji różnych form czynnego spędzania wolnego czasu (m.in. poprzez udział w grach i zabawach przygotowanych przez animatorów).  Na zakończenie każdego ze spotkań przewidywana jest degustację owoców i warzyw, a także ich przetworów co znacznie podniesie atrakcyjność warsztatów i zademonstruje praktyczne metody wykorzystania ich w przygotowywaniu codziennych posiłków. Każdy z uczestników zadania otrzyma gadżety informacyjno-promocyjne oraz publikacje, do której zawsze będzie mógł wrócić w celu pogłębiania wiedzy.

Program sfinansowany jest ze środków Funduszu Promocji Warzyw i Owoców Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - KOWR.

Poniżej przedstawiamy relacje fotograficzne  z realizowanych zajęć: