Deklaracja o współpracy młodych rolników Polski, Czech i Słowacji

Szefowie organizacji podpisali deklarację o współpracy. Porozumienie zostało zawarte pomiędzy polskim Związkiem Zawodowym Centrum Narodowym Młodych Rolników, Stowarzyszeniem Młodych Rolników Republiki Czeskiej, Stowarzyszeniem Słowackich Młodych Rolników

W Deklaracji czytamy, że tożsamość celów i wyzwań dla młodych rolników z Czech, Słowacji i Rzeczypospolitej Polskiej w wielu dziedzinach stawia przed wspomnianymi trzema organizacjami identyczne zadania.

− Aby zwiększyć szanse na osiągnięcie pożądanych celów, postanowiliśmy rozszerzyć współpracę i skoordynować nasze wysiłki, z poszanowaniem różnic w krajowym rolnictwie – piszą sygnatariusze dokumentu.

Przedstawiciele młodych rolników z Polski, Czech i Słowacji podkreślili, że są przekonani, że wspólne działania pozwolą osiągnąć znacznie lepsze wyniki. Planują oni zacieśniać relacje z organizacjami unijnymi, wypracowywać wspólne stanowiska w kwestiach ogólnoeuropejskich, wymieniać się doświadczeniami oraz kontaktami, pracować nad zacieśnianiem współpracy pomiędzy rolnikami w poszczególnych krajach i wspierać w podejmowaniu wspólnych inicjatyw.

Deklaracja została podpisana w obecności ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

 

 

żródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/deklaracja-o-wspolpracy-mlodych-rolniko...