Drugi dzień wizyty w Turcji

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki przebywa z oficjalną wizytą w Turcji. Jej głównym celem była konieczność odbycia bezpośrednich rozmów nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynku tureckiego.

Były one przeprowadzone z kierownictwem resortów odpowiedzialnych za rolnictwo oraz służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo żywności.

Termin został ustalony w związku z organizacją wizyty ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny.