Europejska Konferencja Młodych Rolników w Słowenii

Gospodarzem debaty  była Słoweńska Organizacja Młodych Rolników. W obradach uczestniczyli również młodzi rolnicy z Polski - przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Natomiast gościem honorowym konferencji, była unijna komisarz ds. rolnictwa pani Mariann Fischer Boel, z którą spotkali się również przedstawiciele Prezydium ZZ CNMR.
Przedstawiciele ZZ CN MR  w swoich wystąpieniach kładli szczególny nacisk na to, by Wspólna Polityka Rolna wspierała przede wszystkim gospodarstwa rodzinne. Młodzi rolnicy z  Polski zaproponowali też  aby wymagania dotyczące cross-compliance były przesunięte do momentu uzyskania przez nowe kraje członkowskie równych płatności, w porównaniu ze starymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.