Pomoc finansowa w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych"

 

Agencja zapewnia, że zaplanowane limity środków finansowych pozwolą na realizację wszystkich przedsięwzięć pod warunkiem, że złożone wnioski przejdą pozytywnie procedurę wsparcia. W pierwszej kolejności umowy podpisane zostały z tymi rolnikami, których przedsięwzięcia związane są z realizacją dyrektywy azotanowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na projekty w tym zakresie można uzyskać wsparcie w wysokości do 75% kosztów kwalifikowanych.