Premia dla młodego rolnika – nabór wniosków przedłużony.

Wsparcie mogą otrzymać osoby, które  w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat;- posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe (lub uzupełnią je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy) oraz  posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni minimum 1 ha. Ponadto  rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku,  posiadają lub utworzą gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro i  przedłożą biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa.

– Premia musi w całości zostać przeznaczona na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70% premii należy przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe. Środki będą wypłacane w dwóch ratach:
120 tys. zł – na wniosek o płatność, po spełnieniu przez młodego rolnika określonych warunków oraz 30 tys. zł – po realizacji biznesplanu – informuje ARiMR.
Źródło: www.wrp.pl