Przedłużenie terminu dostarczenia do ARiMR umów o przetwórstwo owoców miękkich do 15 września

 

Kopie umów o przetwórstwo dostarczone do biur powiatowych ARiMR po 31 lipca będą uznawane za złożone w terminie.

7 sierpnia br. Senat przyjął zgłoszoną 25 lipca br. przez Sejm nowelizację, ponieważ, zgodnie z danymi ARiMR, do 21 lipca tylko 15 tys. wniosków o płatności do owoców miękkich, spośród  36,5 tys. złożonych, zostało uzupełnionych umowami o przetwórstwo. Ponadto wśród złożonych już kopii umowy o przetwórstwo w wielu znajdowały się błędy, które muszą być skorygowane. Na domiar złego część rolników, którzy nie zawarli jeszcze umów o przetwórstwo zaczęła wycofywać wnioski o dopłaty do owoców miękkich, aby uniknąć sankcji z powodu niedostarczenia w terminie kopii umów. Brak nowelizacji ustawy mógłby oznaczać, że nawet połowa plantatorów, którzy złożyli wnioski mogłaby nie otrzymać płatności do owoców miękkich. Podpisana przez Prezydenta RP znowelizowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej opublikowania.  

Źródło: Biuro Prasowe ARiMR