Przedstawiciel ZZCNMR Wiceprezydentem CEJA

8 września br. w miejscu realizacji Wystawy Światowej Expo 2015 w Mediolanie odbyły się wybory nowych władz Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA). Nowym Prezydentem CEJA został Alan Jagoe z Irlandii, natomiast na stanowiska Wiceprezydentów wybrano: Radosława Nienartowicza - przedstawiciela Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Alice Cerutti z Włoch, Juha Tenho z Finlandii oraz Jannes Mae z Belgii. To ogromny sukces ZZCNMR oraz polskiego rolnictwa!

Członkowie CEJA docenili doświadczenie oraz wiedzę naszego reprezentanta, a także jego wieloletnią działalność oraz zaangażowanie w prace na rzecz rozwoju europejskiego rolnictwa. Nasz przedstawiciel Radosław Nienartowicz pochodzi z woj. warmińsko-mazurskiego i na co dzień zajmuje się prowadzeniem 150-hektarowego gospodarstwa rolnego o profilu ekologicznym. Posiada wykształcenie wyższe w zakresie nauk rolniczo-technicznych, ale od wielu lat jest prawdziwym pasjonatem rolnictwa, który stale poszerza swoje horyzonty. Od 2008 roku jest członkiem Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników i obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu w swoim województwie oraz wchodzi w skład Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR w roli Sekretarza. Od 2012 r. aktywnie działa na arenie Unii Europejskiej i może pochwalić się członkostwem w Grupach Dialogu Społecznego ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Komisji Europejskiej. Ze względu na piastowane funkcje został również wybrany na członka Komitetu Monitorującego PROW przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie również wykazuje się aktywną działalnością. Wszystko to złożyło się na wybór reprezentanta naszego kraju na Wiceprezydenta tak prestiżowej organizacji, jaką jest CEJA.

Do wyboru na Wiceprezydenta CEJA przyczyniły się prezentowane zamierzenia oraz plany kandydata z Polski, które odzwierciedlają stanowisko naszej organizacji. W swoim wystąpieniu - wygłoszonym bezpośrednio przed wyborami - wskazywał na potrzebę silnej współpracy między organizacjami rolniczymi. Wyraził zamiar zaangażowania się w proces upraszczania Wspólnej Polityki Rolnej oraz działania na rzecz stworzenia lepszych warunków finansowania aktywności rolniczej w pierwszych latach od jej rozpoczęcia. Podkreślił również wagę szybkiego reagowania na nieprzewidywalne zdarzenia, które negatywnie wpływają na sektor rolny (np. embargo ze strony Rosji) i zobowiązał się do efektywnego działania w tej kwestii. Jego aktywność skupi się także różnorodnych przedsięwzięciach zmierzających do rozwoju rynków rolnych i zapewnienia stabilności cen oraz opłacalności produkcji rolnej.

Bezpośrednio po wyborach podziękował zgromadzonym delegatom i wyraził nadzieję na owocną współpracę w ramach nowego Prezydium. Skierował wyrazy wdzięczności za wsparcie koleżankom i kolegom ze Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników, którzy popierają jego poczynania oraz w szczególny sposób przyczynili się do jego sukcesu. Specjalne podziękowania wystosował również do delegatów z państw Europy Środkowo-Wschodniej i jednocześnie wyraził potrzebę dobrej reprezentacji interesów państw nowej Unii w Prezydium CEJA.

Bez wątpienia wybór na wiceprezydenta CEJA kandydata z Polski jest wielkim sukcesem nie tylko naszej organizacji, ale także całego polskiego rolnictwa.