Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw

Czy stworzona w 2016 roku możliwość sprzedaży produktów spożywczych przetworzonych bezpośrednio z gospodarstw rolnych faktycznie daje rolnikom szansę na lepszą opłacalność produkcji rolnej?

 

Jak stwierdził Roman Włodarz – prezes Śląskiej Izby Rolniczej – rolniczy handel detaliczny jest szansą przede wszystkim dla tych, którzy potrafią znaleźć nabywców na swoje produkty. Jego zdaniem szczególnie rolnicy w województwie śląskim mogą skorzystać z tej szansy, ze względu na bliskość ogromnej aglomeracji śląskiej, zamieszkiwanej przez ponad 4 miliny mieszkańców.

Jednak sprzedaż produktów bezpośrednio z gospodarstwa, choć teoretycznie jest najprostszą forma dostarczania produktów bezpośrednio do odbiorców, z punktu widzenia przepisów sanitarnych, weterynaryjnych i podatkowych wcale nie jest sprawą łatwą.

W naszym systemie prawnym sprzedaż produktów żywnościowych bezpośrednio z gospodarstwa jest regulowana wieloma przepisami w zależności, czy dotyczy ona produktów pochodzenia roślinnego, czy zwierzęcego, a także w zależności od tego, czy rolnik sprzedaje produkty nieprzetworzone czy też przetworzone.

Przez wiele lat rolnicy domagali się możliwości prowadzenia w gospodarstwie małego przetwórstwa i sprzedaży przetworzonej żywności – np. dżemów, serów, kiełbas itp. bez konieczności rejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej. Od 2016 roku taka możliwość istnieje w ramach rolniczego handlu detalicznego. Jest to krok w dobrym kierunku - jednak jak się okazuje, wiele jeszcze w przepisach należałoby poprawić. Jedną z takich kwestii jest ograniczenie możliwości sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwach tylko do konsumentów finalnych, a nie można ich dostarczać do stołówek, restauracji czy lokalnych sklepów.

O tym, jak prowadzić sprzedaż bezpośrednią, rolniczy handel detalicznych, czy działalność przetwórczą w ramach MOL, można dowiedzieć się na konferencji „Rolniczy handel detaliczny szansą dla małych gospodarstw”, odbywającej się dziś i jutro w Szczyrku. Konferencję zorganizowała Śląska Izba Rolnicza w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 

Źródło: www.topagrar.pl