Seminarium CEJA w Birmingham

W dniach 2-3 marca 2018 odbyło się Seminarium Europejskiej Rady Młodych Rolników - CEJA, w którym wzięła udział nasza przedstawicielka, Monika Linkowska.

Seminarium w okolicach Birmingham dotyczyło możliwości powstania unii celnej, swobody przepływu siły roboczej i utrzymania współpracy pomiędzy rolnikami brytyjskimi należącymi do NFU (National Farming Union) oraz organizacji młodych rolników z całej Unii Europejskiej stowarzyszonych w CEJA. Przedstawiciele związków młodych rolników z krajów UE wspólnymi siłami przygotowali dokument  w sprawie wspólnego stanowiska odnośnie możliwości współpracy po Brexicie, który zostanie przedstawiony na posiedzeniu komisji rolnictwa w Parlamencie Europejskim.

Spotkanie miało miejsce w Parku Stoneleigh w Narodowym Centrum Rolnictwa, w którym ma siedzibę około 70 krajowych organizacje producenckich, centrum targowe i konferencyjne. Całość obiektów położona jest na obszarze około 100 ha. 

Drugi dzień spotkania został poświęcony prezentacji NFU i stanowiska organizacji w sprawie Brexit oraz warsztatowi z udziałem przedstawicieli NFU oraz delegatów i zarządu CEJA odnośnie wymiany handlowej, oddziaływania na środowisko, wydajności produkcji i zarządzania ryzykiem.

Spotkanie wskazywało  na dużą chęć współpracy ze strony brytyjskich rolników i przedstawicieli związków rolniczych.

zdjęcia: CEJA Young Farmers