Wstępny szacunek ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych

W przypadku zbóż szacuje się, że zbiory wyniosą około 23,5 milionów ton i będą niższe o 7-9% niż rok wcześniej, przy czym – jak podaje GUS – powierzchnia uprawy zbóż z mieszankami zbożowymi wzrosła o 1,8% w porównaniu z ubiegłorocznym areałem tych upraw. O 8% wzrosła powierzchnia upraw pszenicy i żyta, a spadła – powierzchnia upraw jęczmienia. Zwiększył się także udział powierzchniowy upraw zbóż ozimych kosztem jarych.
W przypadku rzepaku i rzepiku szacuje się, że tegoroczne zbiory będą niższe od ubiegłorocznych o około 9%. Wpływ na to miało przede wszystkim zmniejszenie powierzchni upraw tych roślin o około 7% w skali kraju. Ponadto, jak podaje GUS, w bieżącym roku zmniejszą się o ponad 7% zbiory warzyw gruntowych, a wzrosną o około 24-36% zbiory owoców w zależności od gatunku. Taki stan rzeczy jest przede wszystkim efektem klęski suszy, która wystąpiła w naszym kraju. W związku z tym należy się liczyć z dotkliwym spadkiem dochodu rolniczego.