Wypoczynek letni 2019 organizowany przez ZZ CNMR

     Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników startuje z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

     Jak co roku w organizowanym przez Związek wypoczynku letnim będą brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ustawowo lub w pełnym zakresie ubezpieczeniu społecznemu KRUS. Podopiecznymi, którzy wyjadą na nasze kolonie są dzieci  i młodzież z rodzin rolniczych, zamieszkujących tereny wiejskie. Wypoczynek letni w ramach promocji zdrowia  i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

     Kolonie, zarówno nad morzem, jak i w górach, cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Wypoczynek odbywa  się w atrakcyjnych centrach turystycznych, które podczas wakacji cieszą się największym zainteresowaniem. To tam, w odpowiednio przygotowanych na przyjęcie dzieci ośrodkach wypoczynkowych, przebywają nasi podopieczni. Miejsca te, ze względu na wyjątkowy mikroklimat, sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu i organizowaniu licznych wycieczek. Dzięki bogatemu programowi wypoczynku dopasowanemu do potrzeb i upodobań uczestników dzieci nie tylko wypoczywają, ale również poszerzają horyzonty nawet podczas wakacji.

     Oprócz najważniejszego – bliskości wybrzeża i górskiego krajobrazu - ośrodki, w których realizujemy nasze wyjazdy posiadają rozbudowaną bazę rekreacyjną (m.in. świetlice, sale gier i zabaw, boiska, place zabaw), z której, pod opieką wykwalifikowanej kadry, mogą korzystać uczestnicy wypoczynku. Organizując wypoczynek dla najmłodszych mamy
na celu przede wszystkim zapewnienie dzieciom zasłużonego, bezpiecznego odpoczynku, jednak przy uwzględnieniu celów pośrednich,  które podejmujemy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej oraz profilaktyki antyalkoholowej (m.in. promowanie pozytywnych wzorców zachowań, propagowanie higienicznego, zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, kształtowanie umiejętności aktywnego wypoczynku, podnoszenie kultury osobistej dzieci, a także podnoszenie bezpieczeństwa podczas pracy w gospodarstwie rolnym).

     Mamy nadzieje, ze tegoroczny wypoczynek spełni oczekiwania najmłodszych i będą oni miło wspominać odbyte kolonie, oraz, że zdobyta podczas wypoczynku wiedza znajdzie praktyczne zastosowanie w ich życiu.

     „Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.”