Zarząd

Zdjęcia z najistotnieszych wydarzeń krajowych, w których udział brali członkowie Zarządu Krajowego CNMR lub ich przedstawiciele.