Zmiany w PROW 2014-2020!

Szykują się wyjątkowo liczne zmiany w PROW 2014–2020. Zobacz jakie decyzje o modyfikacji programu podjęli członkowie komitetu monitorującego.

Lista zmian w PROW 2014–2020, dotyczących bezpośrednio działań, do których aplikują rolnicy: 

Inwestycje na obszarach Natura 2000:

  • ustalenie limitu obsady na 2 DJP/ha – niezależnie czy dla danego obszaru jest plan zadań ochronnych, czy też nie,
  • wykreślenie preferencji dla młodych rolników (brak dodatkowych punktów).

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych:

 

  • wprowadzenie nowej kategorii beneficjenta – rolnik lub małżonek rolnika ubezpieczony w KRUS, prowadzący lub rozpoczynający przetwórstwo produktów rolnych w ramach rolniczego handlu detalicznego – limit pomocy dla takich wnioskodawców ma wynieść 100 tys. zł,
  • podniesienie limitu pomocy dla rolników rozpoczynających działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa z 300 do 500 tys. zł. 

Premie dla młodych rolników:

 

  • wydłużenie do 24 miesięcy terminu, w którym można złożyć wniosek o premię po przejęciu gospodarstwa.

Inwestycje na obszarach OSN:

 

  • podniesienie kwoty pomocy do 100 tys. zł,
  • wykreślenie preferencji dla młodych rolników. 

Uchwalone zmiany wymagają jeszcze zaakceptowania przez Komisje Europejską i wydania stosownych rozporządzeń przez ministra rolnictwa.

 

źródło:https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/zmiany-w-prow-2014-2020/