Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników startuje z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dziedziczenie gospodarstw rolnych, to temat niezwykle ważny. Czy jest on jednak skomplikowany? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Jest on albo w miarę prosty, albo bardzo skomplikowany i nieczytelny. Od czego to zależy?

Kolejne warsztaty pt. "Z Wieprzowiną Za Pan Brat" już za nami! Tym razem na koloniach letnich w Jarosławcu i Ustce! Zapraszamy do fotorelacji.

Rolnicy z powiatu parczewskiego chcą by zarówno rząd, jak i ministerstwo rolnictwa rozważyły ich propozycję odnośnie możliwości zakupu zamkniętego już zakładu mięsnego, który można byłoby uruchomić i zacząć sprzedawać mięso pochodzące od świń ze strefy niebieskiej.

 

Zgodnie z informacjami Biura Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego ocenia się, że na skutek ograniczonego popytu, rosnącej produkcji wieprzowiny z krajowego chowu i konkurencyjnego importu, w 2010 roku ceny skupu żywca w Polsce będą niższe niż w 2009 r. Sezonowe zmiany produkcji będą powodowały okresowy wzrost cen skupu trzody chlewnej. Zespół Ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego 2010 r. w czerwcu mogą kształtować się na poziomie 3,80-4,00 zł/kg, natomiast do września średnia cena osiągnie pułap 4,10-4,40 zł/kg.

 

 

21 stycznia br. w Berlinie zainaugurowano już 76 edycję międzynarodowych targów rolno-spożywczych "

Grüne Woche”. Zielony Tydzień należy do jednych z największych na świecie imprez tego typu. Polska pełni w tym roku prestiżową rolę Kraju Partnerskiego. Nasze wystąpienie odbywa się pod hasłem „Polska schmeckt!” – Polska smakuje. Targi potrwają do 30 stycznia.

Uprzejmie informujemy, że w zakładce "Pasje Młodych Rolników" zamieszczone zostały nowe galerie zdjęć z gospodarstw naszych kolegów - członków ZZ CNMR: gospodarstwo rybackie Adama Michasia z województwa łódzkiego oraz gospodarstwo ogrodnicze Mariusza Markiewicza z województwa lubuskiego. Ponadto, w Galerii znajdziecie nowe fotografie z tegorocznych wyjazdów kolonijnych zorganizowanych przez Związek. Serdecznie zapraszamy!

1 września br. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2010 - pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa, które obejmie około 2 mln gospodarstw rolnych, pierwszy spis rolny, w którym zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne i wykorzystane informacje pochodzące z rejestrów administracyjnych.Spis umożliwi zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, obiektywną ocenę sytuacji w sektorze i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego, a także analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010.

W dniach 27 czerwca - 3 lipca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizował wyjazd studyjny do Austrii i Włoch. W wyjeździe mającym na celu przedstawienie funkcjonowania przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolnego z całej Polski, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

Strony