Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników startuje z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

W miniony weekend odbyły się kolejne warsztaty z serii "Chrup owoce, jedz warzywa - to na zdrowie świetnie wplywa." Dzieci i młodzież z terenów rolniczych mieli możliwość nabycia nowej wiedzy związanej z warzywami, owocami i ich przetworami podczas specjalnych warsztatów zorganizowanych na kolonii letniej w Stegnie.

Niewielu studentów, których rodzice prowadzą gospodarstwo rolne, zdaje sobie sprawę, że w przypadku strat w produkcji roślinnej spowodowanych niekorzystnymi warunkami pogodowymi mogą zwrócić się o wsparcie finansowe do swojej uczelni.

 

12 lutego podczas Targów Poznańskich Polagra Premiery 2010 w Poznaniu miał miejsce Europejski Dzień Młodego Rolnika. Pierwsze wydarzenie tej rangi, jakie zostało zorganizowane w Europie środkowo-wschodniej, odbyło się z inicjatywy dwóch polskich organizacji członkowskich CEJA tj. Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Związku Młodzieży Wiejskiej. W debacie, której dominującym tematem była przyszłość Wspólnej polityki Rolnej wzięli udział m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, a także delegacja CEJA z przewodniczącym Jorisem Baecke na czele.

 

19 września br. w Warszawie, w ramach „Mokotowskich Pożegnań Lata 2010”, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował prezentację stoisk poświęconych „Agroturystyce na Mazowszu”. Na zaproszenie MODR udział w imprezie wziął przedstawiciel Zarządu Mazowieckiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

29 lipca br. w siedzibie Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu ZZCNMR w którym uczestniczyli Przewodniczący  Piotr Kasprzak, Wiceprzewodniczący: Albert Dziura i Tomasz Łukomski oraz Radca Rolny Ambasady Francji w Warszawie Alexander Martinez. Głównym celem spotkania była dyskusja na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 i roli młodych rolników w funkcjonowaniu polskiego rolnictwa. Poruszone były kwestie obecnego i przyszłego dotowania tego sektora w Polsce i we Francji oraz zmian jakie chciano by  wprowadzić, aby poprawić sytuację ekonomiczną rolników, zwłaszcza młodych, rozpoczynającą własną działalność.
 
 
ZZ CNMR przypomina: od 15 marca do 16 maja br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie,  tj. do 10 czerwca, ale wówczas za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1%.
 
 
 

Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia,w wyniku których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.

Strony