Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników startuje z organizacją letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z całej Polski w ramach dofinansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dotychczasowe limity PROW 2014-20 nadal mają się nie łączyć, ale też mają nie dotyczyć nawadniania.

Przetwórcy, handlowcy i rolnicy skorzystają na nowych zasadach ze „Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” PROW 2014–2020.

Przedłużamy do 16 listopada br. termin składania wniosków o przyznanie pomocy suszowej dla rolników, wcześniej miało to być do końca października - poinformował PAP minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

 
13 maja br. przedstawiciele Władz Krajowych Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZCNMR Piotr Kasprzak krótko scharakteryzował dotychczasowe działania Związku oraz przedstawił planowane przedsięwzięcia na najbliższy rok związane z regionalnymi debatami dotyczącymi kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
   

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pragnie wyrazić najgłębsze poruszenie w związku z tragedią, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem.

Niewyobrażalna strata, jaka wiąże się ze śmiercią tak wielu znakomitości Narodu Polskiego, na zawsze pozostanie w sercach Młodych Rolników.

W dniach 25-27 listopada 2010 roku, w miejscowości Poronin, Związek nasz zorganizował konferencję p.n.: „Ekologia = korzyść”, którego celem była promocja oraz porównanie warunków funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce i wybranych krajach europejskich. W wydarzeniu tym udział wzięło 60 rolników zainteresowanych prowadzeniem produkcji z wykorzystaniem metod ekologicznych oraz zaproszeni goście z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Holandii.

 

Po wielu nieprzychylnych publikacjach medialnych dotyczących funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na portalu Wirtualna Polska pojawiła się pierwsza rzetelna informacja, poparta wyliczeniami, że KRUS dla obywatela jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż ZUS. Padła nawet bardzo ciekawa propozycja, aby każdy obywatel mógł wybierać, czy ma się ubezpieczać w ZUS czy też w KRUS. Poniżej treść tej bardzo ciekawej i jakże fachowej publikacji.

 

Na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa ukazało się ogłoszenie w sprawie prywatyzacji spółek inseminacyjnych: Małopolskie Centrum Biotechniki, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Zgodnie z jego treścią Zarządy przeznaczonych do prywatyzacji podmiotów w terminie od dnia 20 sierpnia br. udostępnią listy uprawnionych, które będą mogły być weryfikowane w terminie od dnia 20 sierpnia do dnia 27 sierpnia 2010 r. Aby przejść do pełnej treści ogłoszenia kliknij tutaj.

 

Strony