Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który kompleksowo reguluje kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Celem aukcji w sercu Polski ma być promowanie rodzimej hodowli i jej osiągnięć, a także sprzedaż materiału hodowlanego dobrej jakości genetycznej i korzystnych cenach. Jeśli aukcje będą cieszyć się popularnością, będą odbywały się cyklicznie – co miesiąc.

Z powodu ASF konieczne
są dwutorowe działania: bioasekuracja i odstrzał dzików – uważa minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Konkretyzują się zapowiedzi MRiRW, dotyczące możliwości zakupu maszyn z obszarów a-c  „Modernizacji gospodarstw rolnych”, ale zaproponowano też zmiany w punktacji.

1 września br. rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2010 - pierwszy spis realizowany od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, największe ogólnopolskie badanie statystyczne rolnictwa, które obejmie około 2 mln gospodarstw rolnych, pierwszy spis rolny, w którym zostaną zastosowane wyłącznie formularze elektroniczne i wykorzystane informacje pochodzące z rejestrów administracyjnych.Spis umożliwi zebranie aktualnych informacji o polskim rolnictwie, obiektywną ocenę sytuacji w sektorze i obszarów wiejskich po włączeniu Polski do wspólnego rynku europejskiego, a także analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2002-2010.

W dniach 27 czerwca - 3 lipca br. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu zorganizował wyjazd studyjny do Austrii i Włoch. W wyjeździe mającym na celu przedstawienie funkcjonowania przetwórstwa na poziomie gospodarstwa rolnego wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego, Ośrodków Doradztwa Rolnego z całej Polski, Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

 
13 maja br. przedstawiciele Władz Krajowych Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZCNMR Piotr Kasprzak krótko scharakteryzował dotychczasowe działania Związku oraz przedstawił planowane przedsięwzięcia na najbliższy rok związane z regionalnymi debatami dotyczącymi kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.
 

Ostatnimi czasy w młodzi rolnicy rzadko mają okazję do spotkań  z przedstawicielami władzy, od których w sposób istotny zależy polityka rolna. Dlatego dobrze się stało,  że w dniach 21 i 22 luty 2011r. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski  zorganizował w Nawojowej – powiat nowosądecki  i Tarnowie dwie konferencje  z cyklu "Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie”, w których  udział wzięli  młodzi rolnicy  i przedsiębiorcy z terenów wiejskich.                                                                          

   

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pragnie wyrazić najgłębsze poruszenie w związku z tragedią, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem.

Niewyobrażalna strata, jaka wiąże się ze śmiercią tak wielu znakomitości Narodu Polskiego, na zawsze pozostanie w sercach Młodych Rolników.

Strony