Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który kompleksowo reguluje kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Celem aukcji w sercu Polski ma być promowanie rodzimej hodowli i jej osiągnięć, a także sprzedaż materiału hodowlanego dobrej jakości genetycznej i korzystnych cenach. Jeśli aukcje będą cieszyć się popularnością, będą odbywały się cyklicznie – co miesiąc.

Z powodu ASF konieczne
są dwutorowe działania: bioasekuracja i odstrzał dzików – uważa minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Konkretyzują się zapowiedzi MRiRW, dotyczące możliwości zakupu maszyn z obszarów a-c  „Modernizacji gospodarstw rolnych”, ale zaproponowano też zmiany w punktacji.

   

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pragnie wyrazić najgłębsze poruszenie w związku z tragedią, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem.

Niewyobrażalna strata, jaka wiąże się ze śmiercią tak wielu znakomitości Narodu Polskiego, na zawsze pozostanie w sercach Młodych Rolników.

 

Po wielu nieprzychylnych publikacjach medialnych dotyczących funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na portalu Wirtualna Polska pojawiła się pierwsza rzetelna informacja, poparta wyliczeniami, że KRUS dla obywatela jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż ZUS. Padła nawet bardzo ciekawa propozycja, aby każdy obywatel mógł wybierać, czy ma się ubezpieczać w ZUS czy też w KRUS. Poniżej treść tej bardzo ciekawej i jakże fachowej publikacji.

 

Na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa ukazało się ogłoszenie w sprawie prywatyzacji spółek inseminacyjnych: Małopolskie Centrum Biotechniki, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt. Zgodnie z jego treścią Zarządy przeznaczonych do prywatyzacji podmiotów w terminie od dnia 20 sierpnia br. udostępnią listy uprawnionych, które będą mogły być weryfikowane w terminie od dnia 20 sierpnia do dnia 27 sierpnia 2010 r. Aby przejść do pełnej treści ogłoszenia kliknij tutaj.

 

 

Zgodnie z analizami Krajowej Federacji Producentów Zbóż zbiory zbóż w 2010 roku bedą niższe o ok. 10% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosą 26 mln ton. Jak łatwo się domyślić, najgorsza sytuacja panuje na południu i wschodzie Polski. - Tam spodziewamy się obniżki plonów o 15-20 proc. - mówi Rafał Mładanowicz, Prezes KFPZ.

 

W dniu 11 kwietnia bieżącego roku w Brukseli, podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) odbyły się wybory nowych władz. W wyborach tych wzięli także udział przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Dotychczasowy szef CEJA Joris Baecke został ponownie wybrany na Prezydenta.

Strony