Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt noweli ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, który kompleksowo reguluje kwestie hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu w komunikacie.

Celem aukcji w sercu Polski ma być promowanie rodzimej hodowli i jej osiągnięć, a także sprzedaż materiału hodowlanego dobrej jakości genetycznej i korzystnych cenach. Jeśli aukcje będą cieszyć się popularnością, będą odbywały się cyklicznie – co miesiąc.

Z powodu ASF konieczne
są dwutorowe działania: bioasekuracja i odstrzał dzików – uważa minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Konkretyzują się zapowiedzi MRiRW, dotyczące możliwości zakupu maszyn z obszarów a-c  „Modernizacji gospodarstw rolnych”, ale zaproponowano też zmiany w punktacji.

W związku z tragiczną sytuacją w kraju związaną z powodzą Zarząd Małopolski ZZ CNMR włączył się w działania Małopolskiej Izby Rolniczej związane z rozdysponowaniem i dostarczeniem pomocy rolnikom poszkodowanym przez powódź. W przekazywaniu pomocy rolnikom z miejscowości Maniów w gminie Szczucin aktywnie uczestniczyli członkowie Zarządu Małopolskiego ZZ CNMR.

 

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.

 

5 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Udział w spotkaniu wziął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, środowiska naukowego, a także związków i organizacji rolniczych. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć głosu młodych rolników, w imieniu których stanowisko przedstawił Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.

 
20 marca 2010 roku w gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie odbył się VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. W Zjeździe tym uczestniczyło 13 województw w liczbie 75 prawnie wybranych Delegatów.

Ustępujące władze uzyskały absolutorium zdecydowanej większości delegatów, a nowy przewodniczący uzyskał poparcie wszystkich delegatów, co daje bardzo mocny mandat zaufania.

 
Pełny skład nowego Prezydium Zarządu Krajowego ZZCNMR przedstawia się następująco:
 
Piotr Kasprzak – Przewodniczący Zarządu Krajowego
Albert Dziura – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Marcin Bieńkowski – Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Tomasz Łukomski –Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
Karol Bieliński – Sekretarz Zarządu Krajowego
Piotr Niemiec – Członek Prezydium Zarządu Krajowego.

Strony