Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że na przełomie maja i czerwca zacznie przyjmować wnioski o wsparcie z PROW na: premie dla młodych rolników, restrukturyzację małych gospodarstw oraz na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych.

W tym roku pogoda popsuła szyki wielu sadownikom z zachodniej i południowej Europy. Śnieg i przymrozki w maju doprowadziły do zniszczeń, o skali których dowiemy się w ciągu kilku tygodni.

Kaprysy pogodowe towarzyszą nam od zawsze. Tyle tylko, że w ostatnich latach się nasilają. W 2017 roku mieliśmy do czynienia z rekordowymi opadami, które w wielu regionach Polski oznaczały zalania, podtopienia i wymoknięcia. Rok temu susza spowodowała ogromne straty w uprawach. Tej wiosny kwiecień charakteryzował się brakiem opadów i wysokimi temperaturami, a maj przyniósł nam spore ochłodzenie i wiele opadów, także burzowych. Co zatem czeka nas w kolejnych tygodniach i miesiącach?

Mijający tydzień na Rynku Hurtowym Bronisze minął pod znakiem kilku tegorocznych premier na owoce i warzywa krajowe. Ceny  ubiegłorocznych warzyw krajowych były nadal wysokie. Spadły za to ceny  tzw. nowalijek.

 

Ostatnimi czasy w młodzi rolnicy rzadko mają okazję do spotkań  z przedstawicielami władzy, od których w sposób istotny zależy polityka rolna. Dlatego dobrze się stało,  że w dniach 21 i 22 luty 2011r. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski  zorganizował w Nawojowej – powiat nowosądecki  i Tarnowie dwie konferencje  z cyklu "Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie”, w których  udział wzięli  młodzi rolnicy  i przedsiębiorcy z terenów wiejskich.                                                                          

   

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pragnie wyrazić najgłębsze poruszenie w związku z tragedią, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem.

Niewyobrażalna strata, jaka wiąże się ze śmiercią tak wielu znakomitości Narodu Polskiego, na zawsze pozostanie w sercach Młodych Rolników.

W dniach 25-27 listopada 2010 roku, w miejscowości Poronin, Związek nasz zorganizował konferencję p.n.: „Ekologia = korzyść”, którego celem była promocja oraz porównanie warunków funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce i wybranych krajach europejskich. W wydarzeniu tym udział wzięło 60 rolników zainteresowanych prowadzeniem produkcji z wykorzystaniem metod ekologicznych oraz zaproszeni goście z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Holandii.

 

Po wielu nieprzychylnych publikacjach medialnych dotyczących funkcjonowania Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na portalu Wirtualna Polska pojawiła się pierwsza rzetelna informacja, poparta wyliczeniami, że KRUS dla obywatela jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż ZUS. Padła nawet bardzo ciekawa propozycja, aby każdy obywatel mógł wybierać, czy ma się ubezpieczać w ZUS czy też w KRUS. Poniżej treść tej bardzo ciekawej i jakże fachowej publikacji.

6 listopada br. zakończył się proces akredytacji procedur Agencji Płatniczej (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zespół Akredytacyjny dla Agencji Płatniczych realizujących zadania w zakresie regulacji rynków rolnych i rozwoju obszarów wiejskich zarekomendował Ministrowi Finansów wydanie aktu akredytacyjnego dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącej rolę Agencji Płatniczej dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w pełnym zakresie. 

Strony