Archiwum

Spotkanie Władz Krajowych ZZ CNMR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim
 
13 maja br. przedstawiciele Władz Krajowych Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZCNMR Piotr Kasprzak krótko scharakteryzował dotychczasowe działania Związku oraz przedstawił planowane przedsięwzięcia na najbliższy rok związane z regionalnymi debatami dotyczącymi kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Czytaj więcej...
Preferencyjne kredyty dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
 

Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia,w wyniku których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.


Czytaj więcej...
Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi
 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace nad pakietem rozwiązań dla rolników służącym łagodzeniu skutków powodzi.W chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Sytuacja jest zmienna i zalewane są nowe obszary. Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw.


Czytaj więcej...
Głos Przewodniczącego ZZ CNMR w ogólnoeuropejskiej debacie na temat WPR po 2013 roku

Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak przedstawił swój komentarz w ramach trwającej od kwietnia ogólnoeuropejskiej debaty publicznej na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Prowadzone poprzez specjalną witrynę internetową przez Komisję Europejską wstępne konsultacje służą zebraniu opinii obywateli Wspólnoty dotyczących ich oczekiwań względem polityki rolnej UE. Poniżej przedstawiamy treść wypowiedzi Przewodniczącego ZZ CNMR.


Czytaj więcej...
Tegoroczne zbiory zbóż mogą sięgnąć 26 mln ton, będą niższe o 10%
 

Zgodnie z analizami Krajowej Federacji Producentów Zbóż zbiory zbóż w 2010 roku bedą niższe o ok. 10% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosą 26 mln ton. Jak łatwo się domyślić, najgorsza sytuacja panuje na południu i wschodzie Polski. - Tam spodziewamy się obniżki plonów o 15-20 proc. - mówi Rafał Mładanowicz, Prezes KFPZ.


Czytaj więcej...
Pomoc dla rolników z terenów powodziowych
 

8 czerwca br. Śląski Zarząd Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników zorganizował zbiórkę zboża dla powodzian z zalanych terenów województwa śląskiego. Zbiórka odbyła się w sołectwach gminy Pilica oraz sołectwach gminy Żarnowiec. Mieszkańcy gminy Pilca przekazywali niezbędną dla wyżywienia ocalałych zwierząt paszę dla poszkodowanych rolników z gminy Czechowice-Dziedzice, natomiast mieszkańcy z gminy Żarnowiec dla poszkodowanych z gminy Wilamowice.


Czytaj więcej...
Kolejny nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych" z początkiem 2011 roku
 

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia 2011 roku. Termin ten został ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Przyszłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach, oprócz województwa wielkopolskiego, gdzie zainteresowanie wsparciem było tak duże, że przyznane środki  zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i 2009 roku.


Czytaj więcej...
ZZ CNMR organizatorem międzynarodowej konferencji "Ekologia = korzyść" w Poroninie

W dniach 25-27 listopada 2010 roku, w miejscowości Poronin, Związek nasz zorganizował konferencję p.n.: „Ekologia = korzyść”, którego celem była promocja oraz porównanie warunków funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce i wybranych krajach europejskich. W wydarzeniu tym udział wzięło 60 rolników zainteresowanych prowadzeniem produkcji z wykorzystaniem metod ekologicznych oraz zaproszeni goście z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Holandii.


Czytaj więcej...
Świąteczne życzenia od ZZ CNMR

 

 


Czytaj więcej...
Inspekcja weterynaryjna szuka dioksyn w mięsie z Niemiec

W dwóch przetwórniach na Warmii i Mazurach służby weterynaryjne zajęły 19 ton mięsa importowanego z Niemiec. Mięso będzie przebadane w celu ustalenia, czy nie zawiera rakotwórczych dioksyn - poinformował w piątek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, Ludwik Bartoszewicz wyjaśnił, że działania mają charakter prewencyjny i nie przesądzają o tym, czy zabezpieczone mięso jest skażone dioksynami.


Czytaj więcej...
Polska krajem partnerskim na targach "Grüne Woche" w Berlinie
 

21 stycznia br. w Berlinie zainaugurowano już 76 edycję międzynarodowych targów rolno-spożywczych "

Grüne Woche”. Zielony Tydzień należy do jednych z największych na świecie imprez tego typu. Polska pełni w tym roku prestiżową rolę Kraju Partnerskiego. Nasze wystąpienie odbywa się pod hasłem „Polska schmeckt!” – Polska smakuje. Targi potrwają do 30 stycznia.


Czytaj więcej...
Rosnące gwałtownie ceny żywności na świecie to efekt spekulacji
 
Według  Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pascala Lamy'ego wzrost cen żywności jest obecnie wyższy niż w 2008 roku. W ciągu kilku miesięcy pszenica podrożała na giełdach towarowych o 50% z powodu ubiegłorocznej suszy w Rosji i regionie Morza Czarnego. Ale czy tylko dlatego?

Czytaj więcej...
Pierwsze posiedzenie RUSR VIII kadencji

25 stycznia br. miało miejsce inaugurujące VIII kadencję posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W trakcie spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk uroczyście wręczył akty mianowania nowym członkom Rady, wśród których znalazło się 5 przedstawicieli ZZ CNMR z Przewodniczącym Piotrem Kasprzakiem na czele.


Czytaj więcej...
Wybory do izb rolniczych już 3 kwietnia 2011!

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.


Czytaj więcej...
Spotkania młodych rolników z europosłem Czesławem Siekierskim w woj. małopolskim
 

Ostatnimi czasy w młodzi rolnicy rzadko mają okazję do spotkań  z przedstawicielami władzy, od których w sposób istotny zależy polityka rolna. Dlatego dobrze się stało,  że w dniach 21 i 22 luty 2011r. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski  zorganizował w Nawojowej – powiat nowosądecki  i Tarnowie dwie konferencje  z cyklu "Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie”, w których  udział wzięli  młodzi rolnicy  i przedsiębiorcy z terenów wiejskich.                                                                          


Czytaj więcej...
Trwa kampania wnioskowa o płatności bezpośrednie!
 
ZZ CNMR przypomina: od 15 marca do 16 maja br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie,  tj. do 10 czerwca, ale wówczas za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1%.
 
 

Czytaj więcej...
Kurs dla studentów i absolwentów UR w Krakowie nt. wymogów wzajemnej zgodności i BHP
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne przed kursem "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym". Spotkanie odbędzie w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 9.00, w sali A gmachu przy al. Mickiewicza 21.

Czytaj więcej...
Wspólna polityka rolna - do zmiany!
 

Wszyscy sie teraz zastanawiamy w którym kierunku powinna się zmieniać WPR po 2013 roku. Jesteśmy w trakcie debaty na ten temat i nic w zasadzie nie jest przesądzone. Oczywiście każdy kraj ma swoje priorytety, ale jedno dla całej Unii Europejskiej jest wiadomo, że w tym kształcie WPR daleko nie pociągnie. Dziś widzimy to jasno po rynku cukru, którym UE sterowała dość nieudolnie. Dodatkowo jeden z naszych poprzednich Ministrów Rolnictwa Krzysztof Jurgiel (2005 – 2006 PiS) zaprzepaścił negocjacje dla polskich rolników dotyczące zmniejszenia produkcji limitu produkcji cukru, dla którego ważniejsza była własna godność niż interes polskich rolników.


Czytaj więcej...
Nowe władze CEJA
 

W dniu 11 kwietnia bieżącego roku w Brukseli, podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) odbyły się wybory nowych władz. W wyborach tych wzięli także udział przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Dotychczasowy szef CEJA Joris Baecke został ponownie wybrany na Prezydenta.


Czytaj więcej...
Są pieniądze dla młodych rolników!
 
Są pieniądze dla młodych rolników. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rusza kolejny nabór wniosków o dotację na rozwój gospodarstw rolnych, poinformowali o tym minister rolnictwa Marek Sawicki i Tomasz Kołodziej prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tegoroczny nabór do programu rozpocznie się 26 kwietnia i potrwa 2 miesiące. Kwota jednorazowej premii o jaką mogą ubiegać się młodzi rolnicy to 75 tysięcy złotych. 

Czytaj więcej...

Strony