Archiwum

Magister rolnictwa przez Internet

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiła bezpłatne, zaoczne studia magisterskie na kierunku rolnictwo, które będą prowadzone w trybie e-learningowym.


Czytaj więcej...
Rolników czekają ważne zmiany

Od 2012 r. będą nowe rozwiązania w sprawie płacenia przez rolników składki na ubezpieczenie zdrowotne; za osoby, które nie mają dochodów, składkę będzie nadal płacił budżet - poinformował minister w kancelarii premiera Michał Boni.


Czytaj więcej...
ZZCNMR na dożynkach Jasnogórskich

Dziękczynną mszą świętą rozpoczęły się po raz 29. Dożynki Jasnogórskie, poprzedzone nocnym czuwaniem rolników przed obrazem Jasnogórskiej Matki. Organizowane od dwudziestu dziewięciu lat Jasnogórskie Dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w Częstochowie. Podczas mszy składa się i błogosławi chleb i wieńce żniwne.


Czytaj więcej...
Wypoczynek letni dla dzieci zakończony !

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników wzorem lat ubiegłych  zorganizował wypoczynek letni dla dzieci rolników. Jak co roku, kolonie te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dla niektórych uczestników była to jedyna możliwość wyjazdu na zorganizowaną formę rekreacji.


Czytaj więcej...
We wrześniu dwa nabory wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2007-2013

Od 26 września do 7 października 2011 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Natomiast od 27 września rozpocznie się nabór wniosków o wsparcie z działania "Różnicowanie kierunku działalności nierolniczej". Pomoc z tych dwóch działań finansowana jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.  


Czytaj więcej...
Informacja o zmianie rozporządzenia w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania

Od 9 września 2011 r. jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy rolniczej lub rolniczą chorobą zawodową zostaje podwyższone z kwoty 470 zł do 550 zł za każdy procent tego uszczerbku.


Czytaj więcej...
Jabłka i gruszki tańsze niż przed rokiem

Według monitoringu cen prowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa, ceny jabłek na rynkach hurtowych były niższe w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Tańsze niż przed rokiem są również gruszki.


Czytaj więcej...
Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy o nieruchomościach rolnych

Sejm przyjął w piątek poprawki Senatu do ustawy o nieruchomościach rolnych Skarbu Państwa. Mają one charakter doprecyzowujący i redakcyjny. Ustawa przewiduje, że część dzierżawionej ziemi zostanie sprzedana rolnikom na powiększenie ich gospodarstw.


Czytaj więcej...
Żal i smutek po tragedii pod Smoleńskiem...
   

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników pragnie wyrazić najgłębsze poruszenie w związku z tragedią, jaka miała miejsce pod Smoleńskiem.

Niewyobrażalna strata, jaka wiąże się ze śmiercią tak wielu znakomitości Narodu Polskiego, na zawsze pozostanie w sercach Młodych Rolników.


Czytaj więcej...
Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa na temat prywatyzacji
 
9 kwietnia br. w Warszawie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie z organizacjami i związkami rolniczymi w sprawie prywatyzacji spółek rolno-spożywczych z udziałem Skarbu Państwa. Przewodnim tematem dyskusji były opracowane przez resort rolnictwa po konsultacjach ze środowiskiem rolniczym propozycje zmian „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych” przygotowanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa, reprezentowane w trakcie spotkania przez Podsekretarz Stanu Joannę Schmid. W spotkaniu, któremu przewodniczył Sekretarz Stanu MRiRW Kazimierz Plocke, udział wziął również przedstawiciel Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

Czytaj więcej...
ARiMR w sprawie składania wniosków o płatności bezpośrednie

Do 22 kwietnia rolnicy złożyli tylko 350 tys. wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2010 r. ARiMR spodziewa się, że do biur powiatowych wpłynie jeszcze ponad milion takich wniosków. Czasu na ich osobiste złożenie lub wysłanie pocztą jest coraz mniej, ponieważ podstawowy termin upływa w tym roku 17 maja. Rolnicy mogą co prawda składać wnioski po upływie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna im płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.


Czytaj więcej...
Szacunki cen skupu żywca wieprzowego w dalszej części 2010 roku
 

Zgodnie z informacjami Biura Analiz i Programowania Agencji Rynku Rolnego ocenia się, że na skutek ograniczonego popytu, rosnącej produkcji wieprzowiny z krajowego chowu i konkurencyjnego importu, w 2010 roku ceny skupu żywca w Polsce będą niższe niż w 2009 r. Sezonowe zmiany produkcji będą powodowały okresowy wzrost cen skupu trzody chlewnej. Zespół Ekspertów prognozuje, że przeciętne ceny skupu żywca wieprzowego 2010 r. w czerwcu mogą kształtować się na poziomie 3,80-4,00 zł/kg, natomiast do września średnia cena osiągnie pułap 4,10-4,40 zł/kg.

 


Czytaj więcej...
XVI europejskie wybory Chłopa Roku - Racławice 2010
 

25 kwietnia br. w Racławicach odbyły się wybory Chłopa Roku, których organizatorami tradycyjnie poza gospodarzem - Urzędem Gminy Racławice byli również: poseł do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, przedstawiciele władz samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz organizacje rolnicze. Honorowy patronat objął minister rolnictwa Marek Sawicki. Chłopem Roku 2010 został Stanisław Budzeń, rolnik zamieszkały w Boczkach w powiecie łowickim, który  w nagrodę otrzymał statuetkę ministra rolnictwa oraz upominki rzeczowe. Drugie miejsce zajął reprezentant województwa małopolskiego Paweł Oczkowicz, natomiast trzecie - Marcin Lemańczyk z województwa pomorskiego.


Czytaj więcej...
Konferencja naukowa na SGGW: "Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media"

W dniach 28-29 kwietnia br. w Auli Kryształowej SGGW w Warszawie miała miejsce konferencja naukowa pod hasłem „Polska wieś, bezpieczeństwo żywnościowe a media”, która została zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego. W konferencji udział wzięli również przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.


Czytaj więcej...
Debata w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku
 

5 maja br. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego odbyła się konferencja na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Udział w spotkaniu wziął Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, przedstawiciele instytucji okołorolniczych, środowiska naukowego, a także związków i organizacji rolniczych. Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć głosu młodych rolników, w imieniu których stanowisko przedstawił Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak.


Czytaj więcej...
Spotkanie Władz Krajowych ZZ CNMR z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim
 
13 maja br. przedstawiciele Władz Krajowych Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Markiem Sawickim. Przewodniczący Zarządu Krajowego ZZCNMR Piotr Kasprzak krótko scharakteryzował dotychczasowe działania Związku oraz przedstawił planowane przedsięwzięcia na najbliższy rok związane z regionalnymi debatami dotyczącymi kształtu Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.

Czytaj więcej...
Preferencyjne kredyty dla rolników poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
 

Obfite opady deszczu występujące w całej Polsce spowodowały powodzie i podtopienia,w wyniku których wielu rolników poniosło duże straty, zarówno w uprawach jak i w sprzęcie rolniczym, czy budynkach służących do produkcji rolnej. Rolnicy, poszkodowani w wyniku klęski żywiołowej, a do tych należy m.in. deszcz nawalny, mogą skorzystać z preferencyjnego oprocentowanego kredytu klęskowego na wznowienie produkcji w swoich gospodarstwach.


Czytaj więcej...
Pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku powodzi
 

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają intensywne prace nad pakietem rozwiązań dla rolników służącym łagodzeniu skutków powodzi.W chwili obecnej nie jest możliwe oszacowanie strat poniesionych przez rolników. Sytuacja jest zmienna i zalewane są nowe obszary. Wstępne szacunki będą możliwe do przeprowadzenia dopiero po zejściu wód z pól i gospodarstw.


Czytaj więcej...
Głos Przewodniczącego ZZ CNMR w ogólnoeuropejskiej debacie na temat WPR po 2013 roku

Przewodniczący Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników Piotr Kasprzak przedstawił swój komentarz w ramach trwającej od kwietnia ogólnoeuropejskiej debaty publicznej na temat przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Prowadzone poprzez specjalną witrynę internetową przez Komisję Europejską wstępne konsultacje służą zebraniu opinii obywateli Wspólnoty dotyczących ich oczekiwań względem polityki rolnej UE. Poniżej przedstawiamy treść wypowiedzi Przewodniczącego ZZ CNMR.


Czytaj więcej...
Tegoroczne zbiory zbóż mogą sięgnąć 26 mln ton, będą niższe o 10%
 

Zgodnie z analizami Krajowej Federacji Producentów Zbóż zbiory zbóż w 2010 roku bedą niższe o ok. 10% w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosą 26 mln ton. Jak łatwo się domyślić, najgorsza sytuacja panuje na południu i wschodzie Polski. - Tam spodziewamy się obniżki plonów o 15-20 proc. - mówi Rafał Mładanowicz, Prezes KFPZ.


Czytaj więcej...

Strony