Archiwum

Kolejny nabór na "Modernizację gospodarstw rolnych" z początkiem 2011 roku
 

Wnioski o wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych będzie można składać od 3 stycznia 2011 roku. Termin ten został ogłoszony przez Prezesa ARiMR Tomasza Kołodzieja za pośrednictwem portalu internetowego Agencji oraz dziennika o zasięgu ogólnopolskim. Przyszłoroczny nabór wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" zostanie przeprowadzony w piętnastu województwach, oprócz województwa wielkopolskiego, gdzie zainteresowanie wsparciem było tak duże, że przyznane środki  zostały już wykorzystane w poprzednich naborach zorganizowanych w 2007 i 2009 roku.


Czytaj więcej...
ZZ CNMR organizatorem międzynarodowej konferencji "Ekologia = korzyść" w Poroninie

W dniach 25-27 listopada 2010 roku, w miejscowości Poronin, Związek nasz zorganizował konferencję p.n.: „Ekologia = korzyść”, którego celem była promocja oraz porównanie warunków funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce i wybranych krajach europejskich. W wydarzeniu tym udział wzięło 60 rolników zainteresowanych prowadzeniem produkcji z wykorzystaniem metod ekologicznych oraz zaproszeni goście z Czech, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Holandii.


Czytaj więcej...
Świąteczne życzenia od ZZ CNMR

 

 


Czytaj więcej...
Inspekcja weterynaryjna szuka dioksyn w mięsie z Niemiec

W dwóch przetwórniach na Warmii i Mazurach służby weterynaryjne zajęły 19 ton mięsa importowanego z Niemiec. Mięso będzie przebadane w celu ustalenia, czy nie zawiera rakotwórczych dioksyn - poinformował w piątek Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie. Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Olsztynie, Ludwik Bartoszewicz wyjaśnił, że działania mają charakter prewencyjny i nie przesądzają o tym, czy zabezpieczone mięso jest skażone dioksynami.


Czytaj więcej...
Polska krajem partnerskim na targach "Grüne Woche" w Berlinie
 

21 stycznia br. w Berlinie zainaugurowano już 76 edycję międzynarodowych targów rolno-spożywczych "

Grüne Woche”. Zielony Tydzień należy do jednych z największych na świecie imprez tego typu. Polska pełni w tym roku prestiżową rolę Kraju Partnerskiego. Nasze wystąpienie odbywa się pod hasłem „Polska schmeckt!” – Polska smakuje. Targi potrwają do 30 stycznia.


Czytaj więcej...
Rosnące gwałtownie ceny żywności na świecie to efekt spekulacji
 
Według  Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Handlu (WTO) Pascala Lamy'ego wzrost cen żywności jest obecnie wyższy niż w 2008 roku. W ciągu kilku miesięcy pszenica podrożała na giełdach towarowych o 50% z powodu ubiegłorocznej suszy w Rosji i regionie Morza Czarnego. Ale czy tylko dlatego?

Czytaj więcej...
Pierwsze posiedzenie RUSR VIII kadencji

25 stycznia br. miało miejsce inaugurujące VIII kadencję posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W trakcie spotkania Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk uroczyście wręczył akty mianowania nowym członkom Rady, wśród których znalazło się 5 przedstawicieli ZZ CNMR z Przewodniczącym Piotrem Kasprzakiem na czele.


Czytaj więcej...
Wybory do izb rolniczych już 3 kwietnia 2011!

W niedzielę 3 kwietnia 2011 roku  odbędą się wybory do rad  powiatowych izb rolniczych. Izby są rolniczym samorządem zawodowym, działającym na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentującym interesy zrzeszonych w nim podmiotów. Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach powszechnego samorządu rolniczego mają: członkowie Izby, którymi są: podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadających w nich wkłady gruntowe.


Czytaj więcej...
Spotkania młodych rolników z europosłem Czesławem Siekierskim w woj. małopolskim
 

Ostatnimi czasy w młodzi rolnicy rzadko mają okazję do spotkań  z przedstawicielami władzy, od których w sposób istotny zależy polityka rolna. Dlatego dobrze się stało,  że w dniach 21 i 22 luty 2011r. poseł do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski  zorganizował w Nawojowej – powiat nowosądecki  i Tarnowie dwie konferencje  z cyklu "Unia Europejska w mojej małej ojczyźnie”, w których  udział wzięli  młodzi rolnicy  i przedsiębiorcy z terenów wiejskich.                                                                          


Czytaj więcej...
Trwa kampania wnioskowa o płatności bezpośrednie!
 
ZZ CNMR przypomina: od 15 marca do 16 maja br. można składać w ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2011 r. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie,  tj. do 10 czerwca, ale wówczas za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1%.
 
 

Czytaj więcej...
Kurs dla studentów i absolwentów UR w Krakowie nt. wymogów wzajemnej zgodności i BHP
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne przed kursem "Minimalne wymogi wzajemnej zgodności oraz Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w gospodarstwie rolnym". Spotkanie odbędzie w dniu 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 9.00, w sali A gmachu przy al. Mickiewicza 21.

Czytaj więcej...
Wspólna polityka rolna - do zmiany!
 

Wszyscy sie teraz zastanawiamy w którym kierunku powinna się zmieniać WPR po 2013 roku. Jesteśmy w trakcie debaty na ten temat i nic w zasadzie nie jest przesądzone. Oczywiście każdy kraj ma swoje priorytety, ale jedno dla całej Unii Europejskiej jest wiadomo, że w tym kształcie WPR daleko nie pociągnie. Dziś widzimy to jasno po rynku cukru, którym UE sterowała dość nieudolnie. Dodatkowo jeden z naszych poprzednich Ministrów Rolnictwa Krzysztof Jurgiel (2005 – 2006 PiS) zaprzepaścił negocjacje dla polskich rolników dotyczące zmniejszenia produkcji limitu produkcji cukru, dla którego ważniejsza była własna godność niż interes polskich rolników.


Czytaj więcej...
Nowe władze CEJA
 

W dniu 11 kwietnia bieżącego roku w Brukseli, podczas Zgromadzenia Ogólnego Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) odbyły się wybory nowych władz. W wyborach tych wzięli także udział przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Dotychczasowy szef CEJA Joris Baecke został ponownie wybrany na Prezydenta.


Czytaj więcej...
Są pieniądze dla młodych rolników!
 
Są pieniądze dla młodych rolników. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rusza kolejny nabór wniosków o dotację na rozwój gospodarstw rolnych, poinformowali o tym minister rolnictwa Marek Sawicki i Tomasz Kołodziej prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Tegoroczny nabór do programu rozpocznie się 26 kwietnia i potrwa 2 miesiące. Kwota jednorazowej premii o jaką mogą ubiegać się młodzi rolnicy to 75 tysięcy złotych. 

Czytaj więcej...
Ostatni dzwonek na składanie wniosków do ARiMR!!!
 

Wniosek o przyznanie płatności rolnicy mogą złożyć od 15 marca do 16 maja br. Podobnie jak w latach ubiegłych dopuszczalne jest także złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 10 czerwca. W takim wypadku za każdy dzień opóźnienia należna rolnikowi dopłata będzie pomniejszana o 1 procent.


Czytaj więcej...
Przewodniczący ZZ CNMR Robert Stępień na II Europejskim Forum Młodych Rolników
 

Poniżej przedstawiamy treść wystąpienia Przewodniczącego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników podczas inauguracyjnej sesji II Europejskiego Forum Młodych Rolników, jakie odbyło się w dniach 9-12 października br. w ośrodku konferencyjnym w Ossie (woj. łódzkie, powiat rawski). Organizatorem tego wydarzenia był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego.


Czytaj więcej...
Ceny żyta dobijają rolników i... Narodowy Fundusz Zdrowia
 

Składka zdrowotna naliczana przez KRUS uzależniona jest od średniej ceny skupu żyta. Tak wynika z ustawy o rolniczym ubezpieczeniu społecznym. Wysokość datku dla NFZ odpowiada cenie połowy kwintala żyta z pierwszych dziewięciu miesięcy roku, pomnożonej przez liczbę hektarów uprawianych przez rolnika. Spadek jest niemały. Rok temu kwintal żyta, czyli 100 kg, kosztował 55 zł. W tym roku tylko 35 zł. NFZ ostrzega, że jeśli cena będzie jeszcze niższa, dziura w jego kasie będzie większa.


Czytaj więcej...
Zjazd delegatów ZZ CNMR województwa mazowieckiego

29 grudnia br. w Warszawie odbył się Zjazd Delegatów Województwa Mazowieckiego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Wśród najważniejszych punktów obrad znalazło się udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Wojewódzkiemu oraz wybór nowych władz. Na Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego ZZ CNMR obecni na spotkaniu delegaci ponownie wybrali Karola Bielińskiego.

 


Czytaj więcej...
Europejski Dzień Młodego Rolnika na Polagrze PREMIERY 2010


Czytaj więcej...
Nie słowa, lecz czyny...
 

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników długo czekał na rozpoczęcie prac nad ustawami regulującymi obrót nieruchomościami rolnymi w Polsce. Dotychczasowe instrumenty wynikające z ustaw w sposób niewystarczający zabezpieczały interesy rolników szczególnie nas młodych a niektóre zapisy o kształtowaniu ustroju rolnego nie były realizowane przez państwo. Od pomysłu Ministra Sawickiego polegającego na wyłączeniu z gospodarstw wielkoobszarowych 30% gruntów i przekazania ich rolnikom minął ponad rok, a konstytucyjne uprzywilejowanie gospodarstw rodzinnych pozostaje nadal tylko frazesem.


Czytaj więcej...

Strony