BSE - Kazachstan zniósł ograniczenia importowe na polskie bydło i produkty wołowe

Główny Lekarz Weterynarii został poinformowany w dniu 06.05.19 r. o zniesieniu przez Kazachstan czasowych ograniczeń importowych dla całej Polski, z wyjątkiem województwa dolnośląskiego.

Ograniczenia zostały wprowadzone z powodu wystąpienia atypowej formy przypadku gąbczastej encefalopatii bydła (BSE) w województwie dolnośląskim. Wprowadzone restrykcje importowe dotyczyły bydła hodowlanego i użytkowego; mięsa wołowego, w tym gotowych wyrobów poddanych obróbce termicznej; surowca niespożywczego i wyrobów pochodzących od zwierząt podatnych na BSE; używanego sprzętu do utrzymywania, uboju i przetwórstwa zwierząt podatnych na BSE; pasz i dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich.

Czytaj również >> BSE na Dolnym Śląsku. Pierwszy przypadek w Polsce od 6 lat

W związku z wprowadzonymi restrykcjami Główny Lekarz Weterynarii prowadził korespondencję ze stroną kazachstańską argumentując, że wystąpienie atypowej formy BSE nie ma wpływu na status epizootyczny kraju w odniesieniu do tej choroby, ponieważ uważa się ją za występującą spontanicznie we wszystkich populacjach bydła na bardzo niskim poziomie.

W wyniku podjętych kroków zakaz został zniesiony. Jednakże z uwagi na utrzymanie restrykcji dla województwa dolnośląskiego rozmowy będą nadal prowadzone.

www.zycierolnika.pl