Polski rząd zgodził się w Bratysławie na tymczasowe wprowadzenie umowy CETA jeszcze przed jej ratyfikacją przez parlamenty krajowe - poinformowała Akcja Demokracja.

23 września br. przedstawiciele Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych  przez Komisję Europejską- Dyrekcję Generalną ds. Środowiska

W środę minął termin składania wniosków przez producentów mleka, którzy chcieli skorzystać z mechanizmu unijnej pomocy dotyczącej ograniczenia produkcji mleka w IV kwartale tego roku – poinformował sekretarz stanu Jacek Bogucki.

Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez 5 instytucji kontrolnych, a mianowicie: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH).

Rada Ministrów przyjęła w dniu 20 września 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W środę 14 września Bayer i Monsanto poinformowały o podpisaniu ostatecznego porozumienia w sprawie fuzji, w ramach którego Bayer dokona przejęcia Monsanto, płacąc 128 USD za akcję w transakcji gotówkowej.

12 września 2016 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

W niedzielę, 4 września 2016 roku, odbyły się Dożynki Jasnogórskie - Ogólnopolskie Święto Dziękczynienia za Plony. W uroczystości, oprócz rolników i przedstawicieli samorządu rolniczego, brali udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel.

W tegorocznym wypoczynku letnim organizowanym przez nasz Związek brały udział dzieci, których przynajmniej jedno z rodziców podlega ubezpieczeniu społecznemu KRUS, dlatego też naszymi podopiecznymi są często dzieci i młodzież z rodzin zamieszkujących tereny wiejskie, dla których udział w kolonii to często jedyna forma zorganizowanej rekreacji podczas wakacji.

Strony