W dniach 25-27 listopada br. odbyły się Centralne Targi Rolnicze w Polskim Centrum Targowo-Wystawienniczym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie.

Copa i Cogeca wyraziły w poniedziałek zadowolenie z zaleceń grupy zadaniowej ds. rynków rolnych UE, a w szczególności z apelu o wprowadzenie unijnych przepisów zwalczających nieuczciwe praktyki handlowe (NPH) w łańcuchu żywnościowym, by producenci mogli znów uzyskiwać godziwe przychody.

W dniu 9 listopada odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Władz Krajowych Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników.

26 listopada 2016 roku Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników organizuje Europejskie Forum Młodych Rolników, które odbędzie się podczas Centralnych Targów Rolniczych w Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy.

Od 17 października do 30 listopada 2016 r. wypłacane są zaliczki na poczet tegorocznych płatności bezpośrednich. Zaliczki otrzymają wszyscy rolnicy, którzy spełnili warunki do przyznania tych płatności. Na razie, do 9 listopada ARiMR przekazała z tego tytułu, na konta bankowe ok. 930 tys. rolników 5,93 mld zł.

W dniach 03-04 listopada odbyło się przedostanie juz w tym roku kalendarzowym spotkanie Grupy Roboczej CEJA. Tym razem młodzi rolnicy oraz przedstawiciele organizacji spotkali się w Bassano del Grappa oraz Breganzie, we Włoszech.

Służby weterynaryjne Tajwanu BAPHIQ – Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny) oficjalnie poinformowały o otwarciu rynku Tajwanu na eksport mięsa drobiowego z Polski.

W dniach 28 października – 1 listopada br. Zwiazek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników wraz z partnerem wspomagającym Gminą i Miastem Szadek gościli grupę 25 młodych rolników z Organizacji Bayerischen Jungbauernschaft e.V. Bezirksgeschaftsstelle Schwaben.

W związku z przekazaniem do konsultacji projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r., 26 października 2016 r.

Strony