Ostatnie siedem dni przyniosło bardzo duży wzrost cen żywca wieprzowego. Średnie stawki za półtusze w klasie E wzrosły o ponad 80 groszy, znacząco podrożał również żywiec.

W ciągu 2-3 tygodni ceny niektórych produktów żywnościowych rosły o 40-100 proc. W ubiegłym tygodniu radykalnie podrożało mięsa drobiowego i pieczywa - poinformował Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Od 25 maja do 25 czerwca można składać w ARiMR wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Stresy środowiskowe – abiotyczne, takie jak ekstremalne wahania temperatury czy susza, na które narażone są wszystkie rośliny wyższe, w tym również zboża, są główną przyczyną zmian zachodzących w ich metabolizmie i funkcjonowaniu całej rośliny.

Na wniosek ministra rolnictwa i rozwoju wsi wypracowane zostały rozwiązania umożliwiające przyjazd do Polski pracowników do prac sezonowych w rolnictwie. Chodzi o obcokrajowców głównie zza wschodniej granicy, którzy przyjeżdżają do pracy zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i w przetwórstwie.

Pandemia koronawirusa wywołała kryzys w polskiej branży drobiarskiej. Hodowcy drobiu domagają się wykupu nadwyżek mięsa i uruchomienia pomocy finansowej z niewykorzystanych środków z PROW. 

Ten niecodzienny widok przywitał dzisiaj rano rolników we wschodnich częściach kraju, nie tylko na Mazurach czy Podlasiu, ale też i na Podkarpaciu.

Terminem "zimni ogrodnicy" zwykło się określać zjawisko atmosferyczne polegające na znaczącym ochłodzeniu w okresie od 12 do 14 maja, kiedy to imieniny obchodzą kolejno trzej ogrodnicy - Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Jego zwieńczeniem jest "zimna Zośka", która przypada 15 maja, a więc w dniu imienin Zofii. 

Na początku maja br. pojawiło się nieco więcej ofert sprzedaży ziarna, głównie pszenżyta, jęczmienia i kukurydzy. Nadal jednak podaż pszenicy jest mała, a ceny "trzymają się mocno" - informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Strony