Kontakt

Związek Zawodowy
Centrum Narodowe Młodych Rolników

 
Biuro Zarządu Krajowego:
ul. Świętokrzyska 20/319
00-002 Warszawa
 
Telefon: (22) 657-21-76
Fax:     (22) 657-21-76