Ceny świń wciąż bez zmian. Kiedy spodziewać się podwyżek?

Praktycznie od końca maja na krajowym rynku obserwujemy stabilizację cen żywca wieprzowego. Z jednej strony stabilizacja ta powinna cieszyć - ceny utrzymują się bowiem na poziomie niespotykanym od kilku lat. Biorąc jednak pod uwagę wysokie koszty zakupu środków produkcji - zwłaszcza warchlaków i zbóż paszowych, obecne ceny nie w każdym przypadku zapewniają zadowalający zysk. Tyczy się to zwłaszcza gospodarstw wyspecjalizowanych w tuczu świń w cyklu otwartym, gdzie lwią część zysku pożera koszt zakupu zwierząt do tuczu. Nie dziwi fakt, że rolnicy oczekują, że ceny będą jeszcze rosły.

Jak na razie nie widać jednak zwiastunów podwyżek. W ciągu ostatnich siedmiu dni ceny praktycznie się nie zmieniły, w żadnym z kilkunastu zakładów z którymi kontaktuje się nasza redakcja nie zaobserwowaliśmy zmiany cen. W wielu z nich ostatnie zmiany w cennikach nastąpiły jeszcze w maju. Na dzień dzisiejszy cena żywca wieprzowego w naszym kraju wynosi średnio 5,40 zł netto za kilogram, ceny wahają się zaś w granicach 5 - 5,80 zł netto za kilogram. Półtusze w klasie E kosztują obecnie średnio 7,01 zł netto za kilogram, zaś ich ceny wahają się od 6,70 do 7,30 zł netto za kilogram.

Jak rysują się perspektywy dla rynku wieprzowiny w najbliższych tygodniach? Cała branża czeka na impuls ze strony rynku chińskiego. Jak przewidują eksperci, powoli kończą się zapasy wieprzowiny zgromadzone w tamtejszych ubojniach. Prawdopodobne jest, że jesienią Chińczycy zdecydują się na duże zakupy tego gatunku mięsa. Nie wiemy jednak, czy nawet w przypadku wzrostu popytu i cen wieprzowiny na globalnym rynku, krajowe zakłady będą skłonne te podwyżki zaakceptować.Warto pamiętać o sytuacji sprzed kilku tygodni, kiedy to pomimo wyraźnych podwyżek w Niemczech, krajowi przetwórcy nie zdecydowali się podnieść cen.

 

 

Żródło: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/ceny-swin-wciaz...