Co zamiast PROW-u po 2020 roku?

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich w nowej WPR po 2020 roku Komisja Europejska zaplanowała 8 typów interwencji.

Jak już informowaliśmy, w nowym okresie budżetowym planowane jest odejście od tworzenia PROW, zamiast tego mają być realizowane cele obejmujące oba filary WPR.

Więcej: Unia trzyma się za kieszeń

W zakresie rozwoju obszarów wiejskich KE zaplanowała 8 typów interwencji - mówił niedawno w Sejmie Paweł Ściański, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w MRiRW.

Trzy z nich są związane z płatnościami obszarowymi. Są też instrumenty: „Inwestycje” i „Wsparcie na rzecz młodych rolników oraz na rzecz stworzenia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich” , „Zarządzanie ryzykiem”, „Współpraca” i „Transfer wiedzy i informacji na obszarach wiejskich”.

Pozornie wydaje się, że jest to znaczne uproszczenie, ale w praktyce może się okazać, że mniej rodzajów interwencji (teraz jest 40) nie oznacza uproszczenia, np. inwestycje mogą być w gospodarstwie, ale także w ramach samorządów lokalnych na infrastrukturę – zauważył Paweł Ściański.

Przewidziano szereg wykluczeń, np. inwestycje na zakup gruntów, ograniczono możliwość finansowania inwestycji celu publicznego do inwestycji małej skali (definicji nie ma). Polityka rolna nie będzie mogła wchodzić z inwestycjami dotyczącymi dużej infrastruktury. Schematy wsparcia dla młodych rolników i osób rozpoczynających działalność pozarolniczą mają być utrzymane. „Współpraca” – oprócz współpracy naukowców z rolnikami – będzie mogła obejmować wsparcie dla grup producentów czy na rzecz LEADERA – informował zastępca dyrektora.