Dopłaty do materiału siewnego: czas składać wnioski.

W tym roku wnioski o dopłaty do zużytego materiału siewnego można składać tylko przez miesiąc – do 25 czerwca. Dopłaty przysługują do powierzchni obsianej materiałem siewnym kwalifikowanym następujących gatunków roślin uprawnych:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

Dopłaty przysługują za materiał siewny lub sadzeniaki zakupione w okresie od15 lipca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r., pod warunkiem, że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia.

Minimalne ilości

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;

 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 3. pszenicy twardej – 150 kg;

 4. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 5. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 6. 
odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;

 7. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;

 8. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;

 9. pszenżyta – 150 kg;

 10. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 11. owsa nagiego – 120 kg;

 12. owsa szorstkiego – 80 kg;

 13. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;

 14. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;

 15. bobiku – 270 kg;
 16. 
wyki siewnej – 80 kg;

 17. soi – 120 kg;

 18. ziemniaka – 2000 kg;

 19. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg.

Stawki jesienią

Stawki dopłat na razie nie są znane. Minister ustali na podstawie zgłoszonej do dopłat powierzchni kwalifikujących się upraw i dostępnego budżetu. Teoretycznie stawki powinny być znane do końca września br. W tym roku na dopłaty do materiału siewnego zarezerwowano 75 mln zł. Pomoc jest udzielana w formule pomocy de minimis.

Wnioski przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę wnioskodawcy. Można je przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Dokumenty można także dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji lub osobiście.

Jak podaje ARiMR, w roku 2019 rolnicy złożyli 70 tys. wniosków o przyznanie dopłat do materiału siewnego. Na realizację programu przeznaczono również 75 mln zł, a pieniądze trafiły na konta rolników dopiero wiosną tego roku. Za 2019 rok stawki dopłat wynosiły:

 • 68,59 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych,
 • 109,74 zł – w przypadku roślin strączkowych,
 • 342,95 zł – w przypadku ziemniaków.

Można się więc spodziewać, że przy takim samym budżecie i podobnym do ubiegłorocznego zainteresowaniu, stawki pomocy będą oscylować wokół ubiegłorocznych poziomów.

Źródło: www.topagrar.pl