Dwa rządowe programy nawadniania gruntów rolnych

O sprawę niedoboru wody w Polsce zapytał w Sejmie ministra rolnictwa poseł Jan Łopata z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

- Długotrwałe susze, które tu występują, uwidoczniły jak w soczewce systemowe braki i problemy z brakiem wody. Organizacje alarmują, że jeśli nie zmienimy sposobu, w jaki korzystamy z zasobów wody, to do 2025 r. – można powiedzieć, że to już za chwilę – połowa ludzi na świecie będzie zamieszkiwała na terenach dotkniętych deficytem tego podstawowego surowca. Należy pamiętać, że Polska jest jednym z krajów, które mają w Europie jedne z najmniejszych zasobów wody - powiedział poseł Łopata, który zauważył, że problem coraz dotkliwiej dotyka również rolników i zapytał kiedy ruszy budowa małych zbiorników retencyjnych?

Odpowiedzi udzielił szef resortu rolnictwa, który zauważył, że problem narastał przez kilkadziesiąt lat i jest także efektem 8 lat rządów koalicji PO-PSL. Zapowiedział też konkretne działania rządu. 
 

- Od sierpnia – mam nadzieję, że opóźnienia nie będzie, a jeżeli wystąpi, to może w bardzo krótkim czasie – uruchamiamy program dofinansowania inwestycji związanych z nawadnianiem w gospodarstwach rolnych. Będzie to dotyczyło wykonania nowego nawadniania, łącznie z wykonaniem ujęcia wody z wód podziemnych lub powierzchniowych, modernizacji istniejącej instalacji nawadniającej, ewentualnie z modernizacją ujęcia wody i modernizacji instalacji nawadniającej z powiększeniem obszaru - powiedział w Sejmie J.K. Ardanowski. W ramach programu rolnicy będą mogli liczyć na refundację 50% kosztów kwalifikowanych(młodzi rolnicy nawet na 60%), a maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 100 tys. zł. 

Ale inwestycji szykują się także w już istniejące obiekty, które przez lata zostały zdewastowane. Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich możliwe jest wsparcie dla spółek wodnych. Budżet tego działania to 50 mln euro. Dla pojedynczej spółki wodnej lub związku spółek dofinansowanie zwiększono z 500 tys. do 1 mln. zł  

- Chcę pana również poinformować, że minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej przygotowuje bardzo duży, masywny program, który będzie realizowany od przyszłego roku i finansowany z nowej perspektywy. Program ten obejmuje budowę zarówno bardzo dużych zbiorników, które będą wykorzystywane na potrzeby rolne obszarów wiejskich, jak również do działań związanych z mniejszą retencją, czyli do poprawiania retencji glebowej, realizacji i odtwarzania stawów hodowlanych, przywracania, nadawania funkcji nawadniającej systemom melioracyjnym, czyli chodzi tu o wprowadzenie tych wszystkich zmian, które od lat powinny być wprowadzone - podsumował Jan Krzysztof Ardanowski. 

 

 

Źródło: https://www.topagrar.pl/articles/prow-2014-2020/dwa-rzadowe-programy-naw...