Gospodarstwa będą mogły prowadzić małe ubojnie

Szef resortu podczas odbywającej się w Kolnie konferencji "Perspektywy dla mieszkańców obszarów wiejskich" przekonywał, że rząd PiS wprowadził szereg rozwiązań korzystnych dla gospodarzy, pozwalających sprzedawać im wyprodukowane produkty.

Wymienił m.in. rolniczy handel detaliczny czy możliwość zakładania tzw. MOL-i. W tym ostatnim przypadku chodzi o tzw. działalność marginalną, ograniczoną i lokalną, która umożliwia zakładanie zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego.

- Podjąłem pod koniec roku decyzję, podpisałem rozporządzenie o możliwości, od połowy lutego - jest trochę czasu żeby się tego nauczyć - uruchamiania w gospodarstwach małych ubojni dla wszystkich gatunków zwierząt. To pozwoli (...) rozwinąć możliwość sprzedawania mięsa i jego przetworów bezpośrednio przez rolników - powiedział szef resortu.

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 lutego.

Jak podał czwartkowy "Dziennik Gazeta Prawna", nowe przepisy pozwolą na zakładanie małych ubojni przy gospodarstwach domowych, czym zostanie zniesiony obowiązek pośrednictwa wielkich ubojni.

Do tej pory, rolnik chcąc sprzedać mięso musiał skorzystać z pośrednictwa dużych zakładów.
 

tworzenie małych rzeźni rolniczych, mięso, produkcja kiełbasy

Małe ubojnie coraz bliżej. Zobacz, jak legalnie produkować kiełbasę

Komisja Europejska zgodziła się podobno na tworzenie małych rzeźni rolniczych przy gospodarstwach. Jak zająć się mięsem, jak wykonać smaczne wędliny? Tego można dowiedzieć się ze specjalnie przygotowanych filmów szkoleniowych. Produkcji...

 

Źródło: www.agropolska.pl