Grupa Robocza Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA w Polsce!

Na zaproszenie Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników oraz Centralnych Targów Rolniczych posiedzenie ostatniej w tym roku Grupy Roboczej Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA odbyło się w dniach 30.11-02.12.2017 r. w Nadarzynie pod Warszawą. 

                Celem spotkania była dyskusja na temat komunikatu Komisji Europejskiej na temat przyszłej WPR wydany 29 listopada br. "Odnowa pokoleniowa musi stać się priorytetem w nowych ramach polityki" - powiedział Jannes Maes, prezydent CEJA. W seminarium poświęconym Wspólnej Polityce Rolnej pod hasłem „Wspólna Polityka Rolna po 2020 roku – założenia i kierunki zmian w celu silnego wsparcia trwałego rozwoju gospodarstw młodych rolników”, wzięli przedstawiciele ZZCNMR, a także Prezydium Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, z prezydentem Janesem Maesem na czele. Ponadto gościliśmy wiceprezydentów CEJA: Iris Bouwers z Holandii, Christopha Daun z Niemiec oraz Tomasa Fenixa z Czech.

                Młodzi rolnicy zrzeszeni w CEJA i obecni na seminarium reprezentowali kraje, wśród których można wymienić: Belgię, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Czechy, Austrię, Włochy, Słowację, Finlandię, Francję, Luksemburg, Irlandię, Anglię i Walię, Portugalię i Polskę.

                Pierwszy dzień obrad otwarty został przez Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi uwagami na temat przyszłości WPR po 2020 r.

                Kolejny dzień obrad Grupy połączony był z Europejskim Forum Młodych Rolników, w którym udział wzięło około 500 uczestników – młodych rolników z Polski i zagranicy, przedstawicieli Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, prezesów i dyrektorów instytucji rolniczych oraz przedstawicieli branży rolno-spożywczej. 

 

Szczegóły obrad: http://www.ceja.eu/ceja-outlines-position-future-food-farming/