III Wojewódzka Konferencja Szkół Kształcących w Zawodach Rolniczych i Okołorolniczych

Oprócz przedstawicieli szkół rolniczych z terenu całego województwa łódzkiego w obradach uczestniczył również Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Artur Ławniczak, który przedstawił w swoim wystąpieniu perspektywy oświaty rolniczej. Natomiast o zmianach w kształceniu zawodowym i ustawicznym mówiła Zofia Stypińska, dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego MEN. Ponadto, Ryszard Winter - dyrektor KCER przedstawił znaczenie doradztwa rolniczego, a Ewa Marciniak-Kulka mówiła o znaczeniu nowoczesnego podręcznika. Głos zabrał także Andrzej Górczyński, który mówił na temat znaczenia dla mieszkańców wsi wiedzy rolniczej , ktorą można zdobyć kształcąc się w szkołach rolniczych. W trakcie konferencji została również uroczyście otwarta przez ministra Ławniczaka szkolna pracownia gastronomiczna. Gospodarze przygotowali dla ciała również poczęstunek, a dla ducha występ szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca ,,Blichowiacy’’.