Młodzi rolnicy poczekają

Młodzi rolnicy będą dłużej czekać na decyzję w sprawie przyznania premii na rozpoczęcie działalności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie zdążyła bowiem na czas skontrolować gospodarstw beneficjentów. Sprawa dotyczy 4905 młodych rolników, którzy złożyli wnioski o pomoc w 2017 r. Ale nie tylko ich.

 

W wysłanym dzisiaj do konsultacji społecznych rozporządzeniu proponuje się następujący zapis: „Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje decyzje w sprawie przyznania pomocy w terminie 210 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy”. Proponowana zmiana ma oczywiście na celu wydłużenie terminu rozpatrywania wniosków, ponieważ obecnie dyrektor w ARiMR ma na to 180 dni. Tymczasem w przypadku naboru wniosków o przyznanie pomocy powyższy termin upływa już 22 listopada.

Kontrola wielkości ekonomicznej trwa

Termin musi zostać wydłużony ponieważ Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa twierdzi, że nie zdąży zweryfikować już złożonych wniosków. To efekt rozszerzonych kontroli prowadzonych przez dyrektorów regionalnych Agencji polegających na obowiązkowej wizycie w gospodarstwie mającej na celu weryfikację wielkości ekonomicznej gospodarstwa. W przepisach zaznaczony, że nie może być mniejsza niż 13 tyś. euro i nie większa niż 150 tyś. euro. Agencja skarży się, że takie kontrole są obowiązkowe i bardzo czasochłonne, a dany jej czas do wykonania zadania zbyt krótki. 

Nie tylko młody rolnik

Jest jeszcze jeden powód. Wydłużenie terminów rozpatrywania wniosków na inne unijne programy pomocowe będące w kompetencjach ARiMR. Chodzi tu głównie o pomoc finansową na wsparcie operacji typu  „Modernizacja gospodarstw rolnych” i „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych”. Stosowne rozporządzenie w przypadku tych dwóch działań zostało jednocześnie skierowane do konsultacji społecznych. Jego cel jest identyczny: wydłużenie czasu na wydanie decyzji o 30 dni. Czas ten jest niezbędny, aby na miejscu skontrolować… wielkość ekonomiczną gospodarstw. W przypadku programu pomocy dla młodych rolników skutkuje to wydłużeniem prowadzonych postępowań w sprawie przyznania pomocy.

Interes publiczny wymaga pośpiechu

Dlatego minister rolnictwa proponuje w programie młodego rolnika wydłużenie terminu wydawania decyzji ze 180 do 210 dni. Zmiana dotyczyłaby nie tylko rolników, którzy będą składać wnioski w przyszłości, ale także tych, którzy już to zrobili w 2017 r. Resort chce też, aby rozporządzenie weszło w życie jak najszybciej, gdyż termin wydania decyzji dla ostatnio złożonych wniosków mija już 22 listopada. „Za wejściem w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia przemawia zatem ważny interes państwa, który w demokratycznym państwie prawa przejawia się m.in. poprzez ważny interes jego obywateli”- brzmi podsumowanie uzasadnienia rozporządzenia

 

Źródło: www.topagrar.pl