Projekt zakazu uboju rytualnego jest ekonomicznie szkodliwy i niekonstytucyjny.

Ograniczenie uboju religijnego jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem jest też ekonomicznie szkodliwy oraz wprost godzi w bezpieczeństwo socjalne wielu tysięcy pracowników sektora przetwórstwa mięsnego i rolników.

W projekcie PIS nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, wśród propozycji jest zapis
o ograniczeniu uboju na potrzeby religijne do rzeczywistych potrzeb członków gmin wyznaniowych mieszkających w Polsce, co jest sprzeczne z obowiązującym w Polsce prawem i prawnie bezskuteczna ze względu na obowiązujący wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 roku orzekający, że brak zezwolenia na poddawanie zwierząt ubojowi w rzeźni według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne jest niezgodny z konstytucją.

Ograniczenie uboju religijnego w Polsce w żaden sposób nie poprawi dobrostanu zwierząt,
a pogorszy go, gdyż zwierzęta będą musiały pokonać setki kilometrów w transporcie do miejsc uboju poza granicami kraju.

Zachowanie uboju według szczególnych metod wymaganych przez obrzędy religijne przemawiają również względy ekonomiczne i społeczne.

Ubój wołowy i drobiowy na potrzeby religijne jest istotnym elementem napędzającym rozwój polskie rolnictwo i sektora mięsny, co zapewnia nam konkurencyjną pozycję na rynku UE oraz na rynkach poza unijnych. Ponowne wprowadzenie prawa zakazu uboju na potrzeby religijne uderzy przede wszystkim w małe gospodarstwa rolne hodujące gdyż to od nich pochodzi eksport na potrzeby religijne.

Podobne straty poniesie także polska branża drobiarska. Polskie drobiarstwo jest liderem w Unii Europejskiej. Obecnie branża przeżywa kryzys, który pogłębiła grypa ptaków i zamknięcie rynków na polską produkcję oraz covid-19. Więc nawet nieduża zmiana rynkowa pociągnie za sobą natychmiastową redukcję zatrudnienia w drobiarstwie.

Wartość eksportu wołowiny wynosi ponad 6,7 mld zł rocznie i odpowiada za prawie 5% wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, z czego ubój religijny stanowi ponad 2,2 mld złotych. Wartość eksportu drobiu wyniosła w 2019 roku 12,6 mld złotych, z czego ok. 40 % to mięso z uboju bez ogłuszania.

Wprowadzenie zakazu uboju religijnego stwarza więc realne zagrożenia dla
interesów ekonomicznych państwa, a polskiej wsi szczególnie:

• bankructwo i likwidacja wielu tysięcy gospodarstw rolnych i utrata znaczącej części dochodów polskich rolników.

• bankructwo wielu zakładów mięsnych i likwidacja 5-6 tys. miejsc pracy oraz przedsiębiorstw współpracujących;

• rynek eksportowy polskich firm przejmą francuskie i niemieckie zakłady mięsne;

• straty dla budżetu państwa z podatków z tytułu przychodów od firm i od ludzi sięgną miliardów złotych;

Związek Zawodowy Centrum Narodowe Młodych Rolników jest przeciwny procedowaniu
i wprowadzeniu do polskiego prawa przedstawionych propozycji.

 

Źródło: www.cnmr.pl/  www.polskie-mieso.pl