Przedstawiciele ZZ CNMR na seminarium w Finlandii

W dniu 13 lutego br. odbyła się konferencja poświęcona przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Prelegentami podczas konferencji byli przedstawiciele instytucji unijnych, a także fińskiego ministerstwa rolnictwa. Pierwszym zagadnieniem w dyskusji była prezentacja  skutecznych projektów mających promować i wspierać europejskich młodych rolników, w której przedstawiciele ZZ CNMR brali czynny udział. Następnie omówiono zmiany, jakie dla młodych rolników w Europie niesie nowa perspektywa finansowa.

   
   

Jeszcze w tym samym dniu miały miejsce obrady grupy roboczej Europejskiej Rady Młodych Rolników (CEJA) prowadzone przez Matthiasa Dauna – wiceprzewodniczącego CEJA. Zakończyły się one przyjęciem Deklaracji Helsińskiej dotyczącej wsparcia procesu sukcesji w rolnictwie. W dniu 14 lutego 2014 roku goście seminarium mieli okazję odbyć wizytę studyjną, podczas której odwiedzili gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji drobiarskiej i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, a także ośrodek będący przykładem kompleksowej usługi turystycznej na obszarach wiejskich.

W seminarium wzięło udział około 100 młodych rolników z większości krajów Unii Europejskiej, w tym z Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Słowacji, Węgier i Czech.