Przemyślane nawożenie pod zboże jare

W przypadku słabiej plonujących zbóż jarych producenci rolni często świadomie ograniczają zakres nawożenia w celu zminimalizowania kosztów produkcji. Po pierwsze, często jeszcze się zdarza, że i zapominają, że podstawą dobrej efektywności nawożenia jest uregulowanie odczynu gleby i uważają wapnowanie za koszt zbyt duży, by go wprowadzać do technologii. Należy wspomnieć, że pozytywny wpływ wapnowania utrzymuje się przez kilka kolejnych lat. Fosfor np. w kwaśnym środowisku staje się niedostępny dla roślin. Obniżenie pH poniżej 5,5 sprzyja występowaniu w glebie toksycznego glinu. Najmniej wrażliwy na niski odczyn jest owies, natomiast na kwaśnym stanowisku nie udadzą się jęczmień jary i pszenica jara.

Poważnym błędem w nawożeniu zbóż jest stosowanie niezbilansowanych dawek nawozów oraz nieotrzymanie właściwych relacji N:P:K. Krańcowym tego przykładem jest jednostronne nawożenie azotem. Należy przypomnieć, że w nawożeniu ma zastosowanie prawo minimum, które mówi, że czynnikiem ograniczającym efektywność nawożenia jest czynnik, który jest w minimum. Tak więc jeśli np. ograniczymy lub zupełnie zrezygnujemy ze stosowania fosforu czy potasu na polu, na którym zasobność w te składniki jest bardzo niska, to niewątpliwie ograniczy to efektywność wykorzystania pozostałych składników, w tym szczególnie azotu. A trzeba tutaj zauważyć, że większość naszych gleb charakteryzuje się niską bądź bardzo niską zasobnością w fosfor i potas.

Błąd niedostatecznego zaopatrzenia roślin w te makroelementy potęguje się w warunkach stresu suszy. Obecność w glebie łatwo dostępnych związków fosforowych decyduje o rozbudowie systemu korzeniowego. Potas oddziałuje na produkcję rolną poprzez wpływ na wzrost i rozwój roślin, ale także zwiększenie odporności na choroby. Rośliny dobrze odżywione potasem zużywają mniej wody do wyprodukowania substancji organicznej.

Należy pamiętać, że optymalny termin stosowania nawozów fosforowych i potasowych pod rośliny jare przypada na okres po zbiorze przedplonu, a więc przed podorywką czy też orką siewną. Im nawóz jest lepiej wymieszamy z glebą, tym w większym stopniu będzie wykorzystany przez roślinę. Pewnym błędem jest stosowanie tych nawozów w innym terminie.

 

Źródło: Farmer.pl