Reforma Wspólnej Polityki Rolnej coraz bliżej

Pod koniec tego roku możemy oczekiwać komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Do jego przygotowania posłużyły między innymi konsultacje społecznego, które Bruksela przeprowadziła we wszystkich państwach członkowskich.

 

Nasze ministerstwo rolnictwa zwraca jednak uwagę, że były one przygotowane …niechlujnie.

Konsultacje w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej ruszyły na początku lutego. W praktyce polegały na odpowiedzi na pytania dotyczące tego jak WPR powinna wyglądać po 2020 r.

Intensywna kampania informacyjna

Po otwarciu konsultacji przez Komisję Europejską ministerstwo rolnictwa rozpoczęło aktywne informowanie o tym procesie i zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat z odniesieniami do odpowiedniej strony internetowej Komisji Europejskiej. Komunikat zachęcający do udziału w konsultacjach, skierowany został do wszystkich zainteresowanych. Przygotowano materiały informacyjne w oddziałach terenowych agencji płatniczych oraz ośrodkach doradztwa rolniczego. Kwestia aktywnego udziału w konsultacjach była też poruszana z przedstawicielami polskich organizacji i związków rolniczych reprezentowanych w COPA-COGECA. 

Ale zdaniem resortu rolnictwa sposób przygotowania konsultacji przez brukselskich urzędników pozostawia wiele do życzenia.

– Należy jednak zauważyć, że pytania zawarte w kwestionariuszu nie były sformułowane w sposób prosty i zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy. Język przekazu odnosił się w wielu wypadkach do procesów i pojęć, które są najlepiej znane osobom zaangażowanym w proces kształtowania wspólnej polityki rolnej (ekspertom, członkom różnych organizacji) oraz przedstawicielom administracji. Ponadto, kwestionariusz Komisji był stosunkowo obszerny, zawierał 34 pytania. Można przypuszczać, że te okoliczności wpłynęły na faktyczne zainteresowanie konsultacjami i mogły utrudnić szeroki w nich udział – napisało w swojej opinii ministerstwo rolnictwa.

Co dalej?

Wyniki konsultacji są ważnym, ale nie jedynym czy przesądzającym czynnikiem, który będzie miał wpływ na propozycje Brukeli. Przede wszystkim należy je traktować jako narzędzie Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich KE (DG Agri), które posłuży w wewnętrznych dyskusjach Komisji dotyczących kontynuacji i zakresu zmian WPR w przyszłości. Teraz wszyscy oczekują na komunikat Brukseli w sprawie reformy, który powinien pojawić się do końca tego roku. Będzie on zawierał alternatywne scenariusze kształtu przyszłej unijnej polityki rolnej. Jego publikacja zapoczątkuje formalny proces jej uzgadniania. Dopiero na początku 2018 r. Bruksela przedstawi konkretne propozycje rozwiązań legislacyjnych.  

 

Źródło: www.topagrar.pl