Rolnicy wejdą w konopie? Instytut zapewnia, że to opłacalne.

Instytut ogłosił kontraktację na sezon 2020/2021. Ze swojej strony zapewnia:

  • wysokiej jakości nasiona należących do niego odmian
  • pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych
  • wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw
  • opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ
  • zakup całego plonu według ustalonych cen
  • możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń i spotkań indywidualnych
  • wysoką rentowność

Ten ostatni punkt ma być zdecydowanie siłą napędową w uprawie konopi włóknistych. Jak podaje Instytut, przyjmując orientacyjny plon 700-900kg/ha nasion, można uzyskać przychód na poziomie 7000-9000 zł zł/ha.

Istnieje również możliwość sprzedaży słomy konopnej, której plon z ha wynosi 1200-1600 kg. Łączny przychód może wynieść ponad 10000 zł/ha - nie licząc dopłat bezpośrednich z UE do uprawy konopi włóknistych.

"Uwzględniając uproszczony rachunek przychodów z uprawy konopi na nasiona oraz koszty bezpośrednie i pośrednie, które w zależności od warunków i sposobu gospodarowania są bardzo różne, można bez wielkiego ryzyka stwierdzić, że produkcja materiału siewnego konopi włóknistych jest bardzo opłacalna i poprawiająca znacząco sytuację ekonomiczną producenta" - zapewnia IWNiRZ.

Zapraszając rolników do współpracy, Instytut podkreśla, że w ostatnich latach wzrasta zainteresowanie uprawą konopi włóknistych na świecie. Poza tradycyjnym włókienniczym wykorzystywaniem, mają bowiem zastosowanie w przemyśle budowlanym, motoryzacyjnym, kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym, a ostatnio także medycznym.

"Uprawa konopi włóknistych w Polsce uregulowana jest Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, która zobowiązuje producentów konopi do uzyskiwania zezwolenia z urzędu gminy lub miasta właściwego dla położenia planowanej plantacji. Taka informacja jest gminie potrzebna ponieważ musi ona wystąpić do właściwego marszałka województwa, który dokonuje rejonizacji uprawy konopi. Dlatego wniosek o zgodę na uprawę konopi powinien dotrzeć do gminy z odpowiednim wyprzedzeniem (w miesiącach od października do listopada) w roku poprzedzającym uprawę konopi" - wskazuje IWNiRZ.

Źródło: www.agropolska.pl