Senat przegłosował ustawę o ochronie zwierząt.

Dzisiaj popołudniu w Senacie odbyły się głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt.

Senat odrzucił dwa najdalej idące wnioski (o odrzucenie ustawy oraz o przyjęcie jej bez poprawek) po czym senatorowie przystąpili do głosowania nad poszczególnymi poprawkami.

Poprawki zmierzające do zachowania dotychczasowych regulacji dotyczących uboju zwierząt bez uprzedniego ogłuszania zostały odrzucone.

Jednak poparcie uzyskały niektóre z poprawek, jak np. wykluczenie uboju rytualnego drobiu z ograniczeń wprowadzanych przez nowelę w zakresie uboju rytualnego na cele eksportowe.

" Senatr RP 14 października 2020r.

Senatorowie przyjęli poprawki umożliwiające:

prowadzenie hodowli zwierząt futerkowych na dotychczasowych zasadach do 31.07.2023 r.,

prowadzenie działalności w zakresie tzw. uboju rytualnego na dotychczasowych zasadach
do 31.12.2025 r.

ZA:50
PRZECIW:42
WSTRZYMAŁO SIĘ:8

W poprawkach tych określono też zasady realizacji roszczeń wobec Skarbu Państwa
o odszkodowanie związane z koniecznością dostosowania się do wymogów ustawowych
w zakresie hodowli zwierząt futerkowych i prowadzenia działalności dotyczącej tzw. uboju rytualnego."

Przyjęto również poprawki zmieniające vacatio legis dla przepisów dotyczących zakazu hodowli zwierząt futerkowych (do 31.07.2023 r.) oraz ograniczenia uboju rytualnego wyłącznie na potrzeby członków polskich związków wyznaniowych (do 31.12.2025 r.) oraz określające zasady i tryb realizacji roszczeń do Skarbu Państwa o odszkodowania za szkody wynikające z konieczności dostosowania się wymogów nałożonych przez ustawę. Poprawki te poparło 50 senatorów, przeciw było 42, zaś wstrzymało się 8.  

Zrezygnowano też z rozszerzenia uprawnień organizacji pozarządowych dotyczących odebrania zwierzęcia jego właścicielowi lub opiekunowi oraz z zapisu zezwalającego każdemu na odebranie zwierzęcia w przypadku zagrożenia jego życia lub zdrowia. Zmianę tę poparło aż 97 senatorów.  

Teraz projekt wróci do Sejmu.

Źródło: www.farmer.pl