Serdecznie gratulujemy nowo-wybranemu Zarządowi Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA

W dniach 27-29 czerwca w Sztokholmie miało miejsce Zgromadzenie Ogólne Europejskiej Rady Młodych Rolników CEJA, podczas którego zorganizowane zostały wybory nowego Zarządu Rady na następną kadencję 2019-2021.

 

Serdecznie gratulujemy reelekcji Jannesowi Maes z Belgii, który już po raz drugi został wybrany na urząd Prezydenta CEJA. Mamy nadzieję, że przyszła współpraca Związku z CEJA będzie nadal tak owocna jak w poprzednich latach, a doświadczenie i wiedza Pana Prezydenta znajdą zastosowanie zarówno w realizacji rozpoczętych już projektów, jak i nowych celów. 

 

W wyborach wyłoniono również 4 nowych Wiceprezydentów. Zostali nimi Samuel Masse z Francji, reprezentant rolników z Irlandii Sean Finan (po raz drugi wybrany na urząd Wiceprezydenta), Simon Wancke ze Szwecji oraz Doris Letina, reprezentująca rolników ze Słowenii. Składamy ogromne gratulacje wszystkim nowo-wybranym Wiceprzewodniczącym oraz życzymy pomyślnej współpracy.

 

Poniżej przedstawiamy relację ze Zgromadzenia Ogólnego oraz wyborów, na których Związek był reprezentowany przez Sekretarza Radosława Nienartowicza. 

 
Fot 1. Zgromadzenie Ogólne CEJA

 
Fot 2. Reprezentanci organizacji członkowskich CEJA

 
Fot 3. Ponownie wybrany Prezydent CEJA Jannes Maes

 
Fot 4. Radosław Nienartowicz z nową Wiceprzewodniczącą CEJA Doris Letina