Spore zagęszczenie ognisk ASF na Lubelszczyźnie

42. ognisko ASF w Polsce w 2019 roku zostało potwierdzone na podstawie wyników badań otrzymanych z krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Ognisko stwierdzono 19 sierpnia 2019 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 32 świnie, położonym w gminie Wohyń, w powiecie radzyńskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest na obszarze zagrożenia (obszar określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE).

Jest to już piąte ognisko w tym powiecie w 2019 r., a gospodarstwa, w których potwierdzono u trzody chlewnej ASF są zlokalizowane w niewielkiej, maksymalnie dwukilometrowej odległości od siebie. 

W gospodarstwie, w którym wyznaczono ognisko ASF, wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby.

www.farmer.pl