Sprzedaż ziemi będzie nieco swobodniejsza

Ważne zmiany zaproponowano w ustawach o kształtowaniu ustroju rolnego i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi skarbu państwa.

 

Projekt zmian przygotowało Ministerstwo Rolnictwa.

Zgodę dyrektora KOWR na nabycie nieruchomości będzie mogła otrzymać także osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, a nieposiadająca nieruchomości rolnych - a także beneficjent Młodego rolnika z PROW.

Rolnik może zmieniać miejsce zamieszkania, nie tracąc przy tym statusu rolnika indywidualnego – musi jednak zawsze mieszkać w gminie, w której położona jest jedna z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego.

Osobiste prowadzenie gospodarstwa potwierdzi prowadzący gospodarstwo w oświadczeniu. Osoby bliskie to także rodzeństwo rodziców, pasierb, zięć i synowa.

Nabycie w toku postępowania sądowego lub egzekucyjnego wyłączono spod ograniczeń w nabywaniu.

Prawo nabycia ma mieć również – za zgodą dyrektora KOWR – m.in. spółka prawa handlowego w wyniku podziału lub połączenia, pod warunkiem, że spółka daje rękojmię należytego prowadzenia działalności, nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów, większość akcji lub udziałów mają rolnicy indywidualni, którzy dysponują większością głosów na walnym zgromadzeniu.

Wskazano przykłady, kiedy osoba zamierzająca nabyć nieruchomość daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej (brak zaległości podatkowych, zaległości finansowych wobec KOWR, nieskazanie za niektóre przestępstwa). Wszystkie przesłanki warunkujące nabycie nieruchomości musi spełnić choć jeden z małżonków.

Nieruchomość będzie mogła być sprzedana lub oddana w posiadanie przed upływem 10 lat od jej nabycia w przypadku gdy nabywcą będzie osoba bliska zbywcy będąca rolnikiem indywidualnym lub młodym rolnikiem urządzającym gospodarstwo rolne. Zgoda na to będzie wydawana przez dyrektora KOWR, a nie sąd.

Notariusze będą mieć obowiązek przekazania odpisu umowy przenoszącej własność nieruchomości rolnej do oddziału terenowego KOWR.

KOWR nie będzie miał obowiązku sprzedaży lub wydzierżawiania nieruchomości mniejszej niż 0,3 ha w pierwszej kolejności na powiększanie gospodarstwa rolnego.

Zaproponowano też zmianę sposoby zaliczania do 3-letniego okresu dzierżawy nieruchomości z ZWRSP.

W przetargach ograniczonych będą mogli uczestniczyć rolnicy ze spółek będących grupą producentów rolnych.

 

Źródło: www.farmer.pl