Szczęśliwe krowy to zdrowsze mleko

Wynika to nie tylko z pastwiskowego sposób żywienia krów w oparciu o trawy i koniczynę, ale również z bliższego naturze sposobu utrzymywania zwierząt. Mleko z gospodarstw ekologicznych zawiera zdecydowanie więcej ważnych dla zdrowia kwasów Omega-3, co jasno potwierdza, że produkty z gospodarstw ekologicznych, są znacznie zdrowsze niż produkty z gospodarstw konwencjonalnych.
Naukowcy zapowiadają, że badania będą kontynuowane, zwłaszcza w kierunku zapewnienia jak najlepszych wartości odżywczych mleka w okresie zimowym.