Trwają siewy jęczmienia ozimego. Jakich błędów nie popełnić w czasie suszy

Odpowiednia głębokość

Wielu rolników błędnie uważa, że receptą na lepsze wschody jest głęboki siew. Praktyka ta nie jest jednak odpowiednia, gdyż głęboko wsiany ziarniak potrzebuje zdecydowanie więcej energii, by skiełkować, dodatkowo zajmuje to o wiele więcej czasu, przez co późniejsze wschody mogą być nierówne. Warto przy tym pamiętać, że zbyt głęboko wsiane ziarno może nie skiełkować wcale, zatem zalecaną głębokością siewu powinien pozostać przedział od 2 do 3 cm.

Susza a norma wysiewu

Wiele osób uważa, że w warunkach niskiej wilgotności gleby trzeba zwiększyć gęstość siewu, ponieważ wschody będą gorsze, a sporo ziaren nie skiełkuje. Takie myślenie pozbawione jest jednak sensu, gdyż zbyt gęsty łan będzie bardziej narażony na choroby grzybowe już jesienią. Należy pamiętać, że norma wysiewu powinna zależeć od terminu siewu, a nie od tego czy panuje susza, czy też nie.

W jaki sposób poprawić wschody?

Według wielu zaleceń po orce należy wstrzymać się z siewem przez kilka dni, aby w ziemi powrócił podsiąk wody. Jednak w sytuacji suszy, aby wykorzystać resztki wilgoci w ziemi, warto zabieg siewu wykonać niezwłocznie po orce. Coraz częściej stosowaną praktyką jest nocna orka i bezpośrednio nazajutrz siew.

Ważnym zabiegiem agrotechnicznym będzie też wałowanie posiewne, które w dużym stopniu poprawi podsiąk oraz spowoduje wytworzenie kapilar. Podobny efekt osiągniemy przy zastosowaniu siewnika wyposażonego w sekcję kółek dogniatających.

Co istotne, wałowanie może okazać się ryzykowne, gdy tuż po zabiegu przejdą obfite opady deszczu, po których wystąpi pogoda słoneczna. W takich warunkach gleba może się zaskorupić, co w ogromnym stopniu utrudni wschody. Zbytnie zagęszczenie gleby w wyniku nadmiernego wałowania może również skutkować ograniczeniem dostępu do powietrza, które jest niezbędne do skiełkowania ziarniaków.

www.farmer.pl