Uprawa konopi pod nadzorem

Zgodnie z zapisami tej ustawy, uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, farmaceutycznego, kosmetycznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, budowlanego, albo też dla nasiennictwa. 

 

Ponieważ konopie włókniste prawie niczym nie różnią się od konopi indyjskich, z których wytwarza się marihuanę (poza zawartością substancji psychoaktywnej THC, która jest niższa i nie przekracza 0,2%), ich uprawa wiąże się w naszym kraju z koniecznością spełnienia wielu warunków. 

 

uprawa konopi, uprawa lnu, rośliny włókniste, rafał bogucki, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich
 

Przed rozpoczęciem uprawy konopi rolnik musi:

  •  podpisać umowę kontraktacyjną z podmiotem gospodarczym, posiadającym zezwolenie właściwego urzędu marszałkowskiego, 
  •  uzyskać zezwolenie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego dla lokalizacji uprawy, 
  •  zakupić kwalifikowany materiał siewny kategorii elitarny lub innej kategorii w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, 
  •  zachować etykietę z opakowania nasion, 
  •  rolnik może zobowiązać się, że przetworzy zebrany plon we własnym zakresie, ale w ciągu 14 dni od siewu musi zawiadomić o tym marszałka. 

W Krajowym Rejestrze Odmian Roślin Rolniczych, Warzywnych i Sadowniczych znajduje się obecnie pięć odmian konopi siewnych jednopiennych: Białobrzeskie, Tygra, Wojko, Rajan oraz Henola. Natomiast we Wspólnotowym Katalogu Odmian Roślin Uprawnych znajduje się 68 odmian konopi jednopiennych i dwupiennych. 

 

Źródło: www.agropolska.pl