W jakim stanie znajdują się oziminy? GUS ocenił.

GUS wskazuje, że oziminy zostały zasiane w optymalnym terminie agrotechnicznym na ok. 81% powierzchni przeznaczonej pod ich uprawę, natomiast pozostałą powierzchnię zasiano nawet z 2-3 tygodniowym opóźnieniem.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych urzędu wynika, że pod zbiory w 2021 r. zasiano ponad 4,3 mln ha zbóż ozimych, tj. na poziomie roku ubiegłego, z tego:

- pszenicy ozimej ok. 2 mln ha, 

- żyta ok. 0,9 mln ha, 

- pszenżyta ozimego ok. 1,1 mln ha, 

- jęczmienia ozimego ponad 0,2 mln ha, 

- mieszanek zbożowych ozimych ok. 0,09 mln ha.

Zasiewy zbóż ozimych przed wejściem w stan zimowego spoczynku oceniono następująco (w stopniach kwalifikacyjnych na 5 możliwych) :

- mieszanki zbożowe ozime na 3,8 stopnia, 

- żyto na 3,9 stopnia, 

- pszenżyto ozime na 3,9 stopnia, 

- jęczmień ozimy na 3,9 stopnia, 

- pszenica ozima na 3,8 stopnia.

Stan zasiewów zbóż ozimych, tj. mieszanek zbożowych, żyta, jęczmienia i pszenżyta oceniono nieco lepiej niż w ub.r., natomiast zasiewy pszenicy oceniono na poziomie nieco niższym od oceny ubiegłorocznej.

 

W przekroju terytorialnym stan plantacji zbóż ozimych był bardzo zróżnicowany. Oceny stanu poszczególnych gatunków zbóż ozimych wahały się:

- dla pszenicy od 3 stopnia kwalifikacyjnego w woj. podlaskim do 4,8 stopnia w woj. lubuskim, 

- dla żyta od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w woj. wielkopolskim do 4,8 stopnia w woj. lubuskim, 

- dla jęczmienia od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,7 stopnia w woj. lubuskim, 

- dla pszenżyta od 3,6 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim do 4,8 stopnia w woj. lubuskim, 

- dla mieszanek zbożowych od 3,0 stopnia kwalifikacyjnego w woj. podlaskim do 4,0 stopnia w woj. łódzkim, 

 

Rzepak

Powierzchnię obsianą rzepakiem i rzepikiem ozimym GUS szacuje się na ok. 0,8 mln ha.

W optymalnych terminach agrotechnicznych zasiano ponad 83% powierzchni rzepaku i rzepiku ozimego.

Ich plantacje oceniono średnio w kraju na 4,0 stopnia kwalifikacyjnego. Oceny wahały się od 3,5 stopnia kwalifikacyjnego w woj. mazowieckim do 4,5 stopnia w woj. lubuskim i łódzkim. 

Źródło: www.agropolska.pl