Wsparcie po klęskach żywiołowych – kolejny nabór

Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, będą mogli jeszcze w grudniu składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa, jeśli nie zdążyli tego zrobić w poprzednich naborach.

 

Rolnicy, którzy nie zdążyli złożyć wniosków w poprzednich naborach (ostatni, listopadowy nabór zakończył się 20 listopada), będą mogli zrobić to jeszcze w grudniu.

Gdzie i kiedy?

Od 7-29 grudnia 2017 r. można składać wnioski w oddziałach regionalnych lub biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lub wysłać wniosek do oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dla kogo pomoc?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy poszkodowani w roku, w którym wystąpiła klęska, lub w poprzednim roku, przez co najmniej jedną z następujących klęsk:
powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna.

Wsparcie przysługuje rolnikom, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich lub rybach w co najmniej 30% średniej rocznej produkcji liczonej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu poprzednich lat bez roku najlepszego i najgorszego.
Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.


Na co wsparcie?

Przyznana pomoc może zostać wykorzystana np. na:

  • plantacje wieloletnie lub sady;
  • zakup nowych maszyn lub urządzeń rolniczych;
  • zakup stada podstawowego;
  • odbudowę zniszczonych budynków.

Kwota wsparcia

Rolnik może otrzymać maksymalnie do 300 tysięcy złotych w całym czasie realizacji PROW 2014-2020, ale kwota nie może przekroczyć poziomu 80% kosztów kwalifikowanych. Pomoc przyznawana jest na podstawie oszacowanej wartości szkody z uwzględnieniem limitu pomocy na beneficjenta. 

Jeśli składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę ubezpieczenia. Jeżeli rolnik nie ubezpieczył się, a pomoc dotyczy upraw chmielu, sadów lub plantacji krzewów owocowych owocujących ponad 5 lat, kwota pomniejszona będzie o połowę.

Wnioski zostaną ocenione. Przyznane punkty będą zależeć od wysokości szkód, procentowej wysokości szkód w gospodarstwie i ubezpieczenia. Po ocenie punktowej zostaną utworzone dwie listy – dla rolników z woj. mazowieckiego i ruga dla pozostałych województw.

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa przyznawana jest w ramach operacji "Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof". Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.

 

Źródło: www.topagrar.pl